MTEC Laboratory

เป็นอวัยวะของสัตว์ชนิดหนึ่ง กัดเจ็บด้วย

 

wh2

ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ถูกถ่ายมาจากของจริงถึง 1000 เท่า
โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกนนิ่ง (Scanning Electron Microscope)