สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ
สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ@facebook สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ@facebook

สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์  0 2564 6500 ต่อ 4349    โทรสาร  0 2564 6370
Paper Folding Airplane Association
114 Thailand Science Park, Phaholyothin,
Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
Tel. +66 2564 6500 ext. 4349    Fax +66 2564 6370
E-mail: origami.airplaneyahoo.com