สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ
สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ@facebook สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ@facebook


ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14
แนวโน้มสถิติร่อนนานในการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย
สถิติร่อนนานของประเทศไทย   รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี   รุ่นทั่วไป   ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2559
สรุปการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13
สรุปการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 7
สรุปการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12
สถิติร่อนนานนานาชาติ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2557
กระดาษพับเครื่องบินโลโก้สมาคมฯ ชนิดเดียวกับที่ใช้ในการแข่งขัน มีจำหน่ายแล้ว!!

คำเตือน

สกายคิง Sky king

เครื่องบินกระดาษ สกายคิง (Sky king) ©

ชื่อเรียก แบบและวิธีพับเครื่องบินกระดาษ "สกายคิง (Sky king)"
เป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ คือ Mr. Takuo Toda ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
การเผยแพร่วิธีพับเครื่องบินกระดาษ สกายคิง โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์