National metal and materials technology center visitor's Photos วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน: 15 คน เวลา : 13:00-16:00 น.

Scroll Up