National metal and materials technology center visitor's Photos วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน: 57 คน เวลา : 13:30-15:30 น.

Scroll Up