National metal and materials technology center visitor's Photos วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์ ) คณะครูและนักเรียนในโครงการ วมว-มข. จำนวน: 35 คน เวลา : 13:00-17:00 น.

Scroll Up