23/01/2019 : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย National metal and materials technology center visitor's Photos วันที่ : 23 มกราคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จากค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ “First Step to become a Scientist” จำนวน: 144 คน เวลา : 10.15-12.00 น.

Scroll Up