วันที่ : 30 สิงหาคม 2560
กลุ่มผู้เยี่ยมชม  : คณาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จ. นครปฐม
จำนวน: 175  คน  เวลา : 10:30-12:00 น.

Scroll Up