preloder

หน้าแรก

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ

ผลงานแนะนำ

บริการ

เอ็มเทค จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “11th Viptel Annual Technology Seminar”

18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดย ดร. สมบูรณ์ โอตรวรรณะ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม จัดแสดงผลงานวิจัย A Computer aided Engineering Software Package for Engineering Education (CAE 3D) และ Applications of Finite Element and CFD Analysis in the Industryในงาน 11th Viptel Annual Technology Seminar ให้แก่ผู้ร่วมงาน 11th Viptel Annual Technology Seminar

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “11th Viptel Annual Technology Seminar”

18 มกราคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดย ดร. สมบูรณ์ โอตรวรรณะ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม จัดแสดงผลงานวิจัย A Computer aided Engineering Software Package for Engineering Education (CAE 3D) และ Applications of Finite Element and CFD Analysis in the Industryในงาน 11th Viptel Annual Technology Seminar ให้แก่ผู้ร่วมงาน 11th Viptel Annual Technology Seminar

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค ร่วมจัดกิจกรรม “คัดแยกขยะ ลดภาระสิ่งแวดล้อม” ในงาน ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ในชื่องานปีนี้ว่า “กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในอุทยานวิทยาศาสตร์”

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ “Lookie Waste” หวังให้ผู้บริโภคลดปริมาณการเกิดของขยะอาหาร

ขยะอาหารเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาและมีผลกระทบอย่างมาก ดังนั้นจึงเกิด “Lookie Waste” ขึ้นซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่มุ่งเน้นการเพื่อตรวจสอบปริมาณของขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารจากการบริโภคในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค ร่วมงานวันยางพาราบึงกาฬ 2562 จัดสัมมนาให้ความรู้และเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน

ในงานวันยางพาราบึงกาฬ 2562 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.บึงกาฬ จัดโดย จังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ และเครือมติชน พร้อมหน่วยงานราชการและภาคเอกชนมากมาย ระหว่างวันที่ 13-18 ธ.ค.2561 นี้

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ the Japan Society of Mechanical Engineers จัดงานสัมมนาวิชาการ The 5th Asian Symposium on Material and Processing 2018

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับ the Japan Society of Mechanical Engineers จัดงานสัมมนาวิชาการ The 5th Asian Symposium on Material and Processing 2018

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค ร่วมแถลงข่าว สวทช. เปิดกลยุทธ์ 6-6-10 ติดปีกอุตสาหกรรม นำนวัตกรรมไทยสู่สากล

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยดร.ทิพย์จักร ณ ลำปาง นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง หน่วยวิจัยยาง นำเสนอผลงานวิจัยด้านยางธรรมชาติภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต (The Automated External Defibrillator (AED) Trainer) คือ เครื่องมือสำหรับสอนการใช้ AED ที่ถูกต้องและปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และขั้นตอนการกระตุกหัวใจที่ถูกต้อง โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม »

BPA คือสารอะไร พบได้ที่ไหนบ้าง

‘Bisphenol A (4,4’-Isopropylidenediphenol)’หรือรู้จักกันในชื่อ ‘BPA’ นั้นเป็นองค์ประกอบหลักของ’พอลิคาร์บอเนต’ ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่แข็งและใส พลาสติกชนิดนี้จะมีสัญลักษณ์การรีไซเคิล

อ่านเพิ่มเติม »

ทรายมหัศจรรย์ (magic sand) และ ทรายไคเนติก (kinetic sand) ทำจากอะไร

หากมองทรายมหัศจรรย์ผ่านๆในแวบแรกมันก็ดูค่อนข้างคล้ายกับทรายที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ทั้งยังมีลักษณะเป็นเม็ดทราย

อ่านเพิ่มเติม »

ฟิล์มใสกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ถึงร้อยละ 70

วิศวกร MIT พัฒนาฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้สูงถึงร้อยละ 70 ผลงานวิจัยนี้สามารถใช้กับกระจกหน้าต่างของอาคารได้ โดยที่อุณหภูมิต่ำกว่า 32 องศาเซลเซียสฟิล์มยังคงใส แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นฟิล์มจะขุ่นและกันความร้อนโดยอัตโนมัติ ประมาณกันว่าหน้าต่างอาคารติดฟิล์มนี้จะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 10 เลยทีเดียว

อ่านเพิ่มเติม »

ไข่มุกเทียมแบบสั่งทำ

วัสดุเคลือบแข็งสีรุ้งบนผิวไข่มุกและด้านในของเปลือกหอยเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีสมบัติแข็ง แข็งตึง และเสถียรอย่างยิ่ง นักวิทยาศาสตร์จึงต้องการสร้างวัสดุเลียนแบบเพื่อนำไปใช้ในงานด้านต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม »

อนุภาคที่ช่วยให้วัสดุหุ้มอาคารไม่ไหม้ไฟ

นักวิจัยจาก University of Melbourne ประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัสดุหุ้มอาคารกันไฟที่เป็นสารอินทรีย์ และมีน้ำหนักเบา ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีใครเชื่อว่าจะทำได้!

อ่านเพิ่มเติม »
Scroll Up