preloder

หน้าแรก

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ

ผลงานแนะนำ

บริการ

เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับ the Japan Society of Mechanical Engineers จัดงานสัมมนาวิชาการ The 5th Asian Symposium on Material and Processing 2018

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ร่วมกับ the Japan Society of Mechanical Engineers จัดงานสัมมนาวิชาการ The 5th Asian Symposium on Material and Processing 2018

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค ร่วมแถลงข่าว สวทช. เปิดกลยุทธ์ 6-6-10 ติดปีกอุตสาหกรรม นำนวัตกรรมไทยสู่สากล

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยดร.ทิพย์จักร ณ ลำปาง นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง หน่วยวิจัยยาง นำเสนอผลงานวิจัยด้านยางธรรมชาติภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต (The Automated External Defibrillator (AED) Trainer) คือ เครื่องมือสำหรับสอนการใช้ AED ที่ถูกต้องและปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และขั้นตอนการกระตุกหัวใจที่ถูกต้อง โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. จัดแสดงผลงานวิจัยยางในงาน The Conference on Research and Innovations PRISM 2018

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยดร.ทิพย์จักร ณ ลำปาง นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง หน่วยวิจัยยาง นำเสนอผลงานวิจัยด้านยางธรรมชาติภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติสำหรับสาธิต (The Automated External Defibrillator (AED) Trainer) คือ เครื่องมือสำหรับสอนการใช้ AED ที่ถูกต้องและปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และขั้นตอนการกระตุกหัวใจที่ถูกต้อง โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค สวทช. จับมือ พพ. แถลงข่าวนำร่องใช้น้ำมัน บี10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนส่ง

6 ธันวาคม 2561 ณ เรืออังสนา หน้าหอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แถลงข่าวการนำร่องใช้น้ำมัน บี10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนส่ง ภายใต้โครงการ “สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลักดันการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซล ในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค พร้อมร่วมงาน “วันยางบึงกาฬ” โชว์ผลงานนวัตกรรมยางพารา

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เอ็มเทค สวทช. ร่วมงานแถลงข่าวจัดใหญ่ ‘งานวันยางพารา บึงกาฬ 2562’ ระหว่าง13-19 ธ.ค.นี้ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “บึงกาฬ ศูนย์กลางยางพารา เศรษฐกิจก้าวหน้า การค้าก้าวไกล”

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทค ร่วมจัดแสดงผลงานในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด

เอ็มเทค ร่วมจัดแสดงผลงานในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้แนวคิด “การตลาดและนวัตกรรรมนำการผลิต” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของเอ็มเทค และหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกสู่ทุกภาคส่วนต่างๆ โดยมุ่งเน้นทางด้านอาหารและการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม »

BPA คือสารอะไร พบได้ที่ไหนบ้าง

‘Bisphenol A (4,4’-Isopropylidenediphenol)’หรือรู้จักกันในชื่อ ‘BPA’ นั้นเป็นองค์ประกอบหลักของ’พอลิคาร์บอเนต’ ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่แข็งและใส พลาสติกชนิดนี้จะมีสัญลักษณ์การรีไซเคิล

อ่านเพิ่มเติม »

ทรายมหัศจรรย์ (magic sand) และ ทรายไคเนติก (kinetic sand) ทำจากอะไร

หากมองทรายมหัศจรรย์ผ่านๆในแวบแรกมันก็ดูค่อนข้างคล้ายกับทรายที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ทั้งยังมีลักษณะเป็นเม็ดทราย

อ่านเพิ่มเติม »

หลอดดูดน้ำใช้ซ้ำได้ กัดเคี้ยวได้ และแห้งได้ด้วยการเหวี่ยง

พวกเราต้องการให้ CHEW ส่งเสริมให้คุณรักษ์สิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังคงมีความสุขกับการใช้หลอดในแบบเดิมที่คุณเคยใช้ในอดีต

อ่านเพิ่มเติม »

แอโรเจลแรกของโลกทำมาจากขวดพลาสติกและใช้ประโยชน์ได้มากมาย

ขวดป๊อป หรือขวดพลาสติกที่บรรจุน้ำหรือน้ำอัดลม เป็นขยะพลาสติกที่พบมากที่สุดชนิดหนึ่งที่มีพิษและไม่สามารถย่อยสลายได้ ขยะดังกล่าวมักสิ้นสุดลงในมหาสมุทร หลุมฝังกลบซึ่งส่งผลต่อชีวิตทางทะเลอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม »

ครั้งแรกของโลก: อิฐชีวภาพจากปัสสาวะมนุษย์

ครั้งแรกของโลก! ทีมวิจัยจาก University of Cape Town นำโดย Dr.Dyllon Randall ได้พัฒนาวิธีการนำปัสสาวะของมนุษย์มาใช้ประโยชน์เพื่อลดของเสียให้เป็นศูนย์ (zero-waste) โดยผลิตเป็นปุ๋ยและอิฐชีวภาพ สำหรับใช้เป็นวัสดุก่อสร้างในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม »
Scroll Up