หน้าแรก

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยดำเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนากำลังคน รวมถึง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศ

ผลงานแนะนำ

บริการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. จัดงาน “สวทช. – วิทย์สัญจร” ครั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดงาน “สวทช. – วิทย์สัญจร” ครั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”

อ่านเพิ่มเติม »

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. จัดงาน “สวทช. – วิทย์สัญจร” ครั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดงาน “สวทช. – วิทย์สัญจร” ครั้งที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค”

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทคและเนคเทค ร่วมผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดำเนินโครงการ “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ” ในเขตภาคตะวันออก ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีเปิดแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระดับประเทศ เฟ้นหาทีมสุดยอดจากมหาวิทยาลัยทั่วไทยเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับนานาชาติ ณ เมืองปลาดิบ

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ (ยืนที่ 6 ขวา) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ยืนที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11”

อ่านเพิ่มเติม »

เอ็มเทคจัดแสดงผลงานวิจัย ActivePAK ในงาน ThaiFex2018 World of Food Asia 2018

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำผลงานวิจัย นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ActivePAK ถุงหายใจได้ และ เครื่องมือด้านบรรจุภัณฑ์ จัดแสดงในงาน THAIFEX 2018

อ่านเพิ่มเติม »

RDC2018 การแข่งขันหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศ ภูมิภาค เขตภาคเหนือ

ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย รังสิยากูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,

อ่านเพิ่มเติม »

RDC2018 การแข่งขันหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันออก

ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเผยแพร่เทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร. กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านเพิ่มเติม »

BPA คือสารอะไร พบได้ที่ไหนบ้าง

‘Bisphenol A (4,4’-Isopropylidenediphenol)’หรือรู้จักกันในชื่อ ‘BPA’ นั้นเป็นองค์ประกอบหลักของ’พอลิคาร์บอเนต’ ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่แข็งและใส พลาสติกชนิดนี้จะมีสัญลักษณ์การรีไซเคิล

อ่านเพิ่มเติม »

ทรายมหัศจรรย์ (magic sand) และ ทรายไคเนติก (kinetic sand) ทำจากอะไร

หากมองทรายมหัศจรรย์ผ่านๆในแวบแรกมันก็ดูค่อนข้างคล้ายกับทรายที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ทั้งยังมีลักษณะเป็นเม็ดทราย

อ่านเพิ่มเติม »

คอนแทคเลนส์สำหรับผู้ที่เป็นตาบอดสีแดง-สีเขียว

นักวิจัยจาก University of Birmingham ได้พัฒนาคอนแทคเลนส์ราคาถูกสำหรับช่วยผู้มีปัญหาตาบอดสีแดง-สีเขียวให้เห็นความแตกต่างของสีได้ชัดเจนขึ้น

อ่านเพิ่มเติม »

เซ็นเซอร์จิ๋วสำหรับติดตามพฤติกรรรมการบริโภค

วิศวกรจาก Tufts University School of Engineering พัฒนาเซ็นเซอร์ขนาดจิ๋วที่สามารถติดบนฟันได้โดยตรง และยังสามารถส่งข้อมูลการบริโภคกลูโคส เกลือ และแอลกอฮอล์ด้วยระบบการสื่อสารแบบไร้สายไปยังมือถือ

อ่านเพิ่มเติม »

ติดตามเราบน SOCIAL MEDIA

Scroll Up
preloder