ภาพกิจกรรมการเยี่ยมชม

14/01/2019: โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จากค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 14 มกราคมคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม :จากค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย...

8/01/2019: คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 8 มกราคม 25652 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน: 25 คน...

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

National metal and materials technology center visitor’s Photosวันที่ : 3 ธันวาคม 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์...

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน: 10 คน เวลา :...

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จาก “ค่ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์”

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จาก “ค่ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์”...

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จากค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จากค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ “First Step to...

Load More (36)
Scroll Up