ภาพกิจกรรมการเยี่ยมชม

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน: 57 คน...

ผู้เข้าอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่สังกัด ศว. (รอบใหญ่ รุ่นที่ 1)

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 5 พฤศจืกายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่สังกัด ศว. (รอบใหญ่ รุ่นที่ 1) จำนวน: 10 คน เวลา :...

22/10/2019: คณะผู้อบรมตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณะผู้อบรมตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน: 34 คน เวลา : 09.30 – 12.00...

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ...

คณะผู้เข้าอบรม การทำลายวัตถุระเบิด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 10 กันยายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณะผู้เข้าอบรม การทำลายวัตถุระเบิด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน: 60 คน เวลา...

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจุดประกายเส้นทางนักวิทยาศาสตร์ (Jump Start Science Camp)

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 10 กันยายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจุดประกายเส้นทางนักวิทยาศาสตร์ (Jump Start Science Camp)...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 5 กันยายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จำนวน: 60 คน เวลา : 09.00...

Load More (63)
Scroll Up