ภาพกิจกรรมการเยี่ยมชม

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 19 มีนาคมคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์...

การประปานครหลวง (กปน.)

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 14 มีนาคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : การประปานครหลวง (กปน.) จำนวน: 56 คน เวลา : 09:00-12:00 น. FacebookTwitterGoogle PlusLine...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

14/01/2019: โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จากค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 14 มกราคมคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม :จากค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย...

8/01/2019: คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 8 มกราคม 25652 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน: 25 คน...

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

National metal and materials technology center visitor’s Photosวันที่ : 3 ธันวาคม 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์...

Load More (41)
Scroll Up