ภาพกิจกรรมการเยี่ยมชม

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 17 ธันวาคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ...

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 17 ธันวาคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ในสวนสนุก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย...

มหาวิทยาลัยนเรศวร

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 22 กันยายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน:...

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 20 กันยายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน: 15 คน เวลา : 09:30-12:15 น. FacebookTwitterLine...

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน: 57 คน...

ผู้เข้าอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่สังกัด ศว. (รอบใหญ่ รุ่นที่ 1)

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 5 พฤศจืกายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่สังกัด ศว. (รอบใหญ่ รุ่นที่ 1) จำนวน: 10 คน เวลา :...

22/10/2019: คณะผู้อบรมตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณะผู้อบรมตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน: 34 คน เวลา : 09.30 – 12.00...

Load More (68)
Scroll Up