ภาพกิจกรรมการเยี่ยมชม

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...

คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนนารีนุกุล จ.อุบลราชธานี

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 3 ตุลาคม 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนนารีนุกุล จ.อุบลราชธานี จำนวน: 40 คน เวลา : 09:00-12:00...

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 28 สิงหาคม 2559 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน: 20 คน เวลา : 09:00-12:00...

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 27กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์...

คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนกันตังพิทยากร จ.ตรัง

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนกันตังพิทยากร จ.ตรัง จำนวน: 36 คน เวลา...

คณะเยี่ยมจากสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุ

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 22 สิงหาคม 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณะเยี่ยมจากสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุ จำนวน: 50 คน เวลา : 09:00-16:00...

คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน จำนวน 35 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่...

ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. รุ่นที่ 5/2561

ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. รุ่นที่ 5/2561 จำนวน 35 ท่านในโอกาสเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวัน พุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00 –...

Load More (25)
Scroll Up