ภาพกิจกรรมการเยี่ยมชม

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

National metal and materials technology center visitor’s Photosวันที่ : 3 ธันวาคม 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์...

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน: 10 คน เวลา :...

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จาก “ค่ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์”

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จาก “ค่ายจุดประกายโครงงานวิทยาศาสตร์”...

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จากค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จากค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ “First Step to...

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน: 15 คน...

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...

Load More (33)
Scroll Up