ภาพกิจกรรมการเยี่ยมชม

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ...

คณะผู้เข้าอบรม การทำลายวัตถุระเบิด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 10 กันยายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณะผู้เข้าอบรม การทำลายวัตถุระเบิด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน: 60 คน เวลา...

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจุดประกายเส้นทางนักวิทยาศาสตร์ (Jump Start Science Camp)

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 10 กันยายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจุดประกายเส้นทางนักวิทยาศาสตร์ (Jump Start Science Camp)...

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 5 กันยายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จำนวน: 60 คน เวลา : 09.00...

พนักงานใหม่สังกัด ศว.

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 4 กันยายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : พนักงานใหม่สังกัด ศว. จำนวน: 10 คน เวลา : 13:00-15:00 น. FacebookTwitterLine...

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 4 กันยายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 (EPlus+) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย...

คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 3 กันยายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ...

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน: 48 คน เวลา : 13.00 น. – 15.00 น. FacebookTwitterLine...

Load More (58)
Scroll Up