ภาพกิจกรรมการเยี่ยมชม

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน: 48 คน เวลา : 13.00 น. – 15.00 น. FacebookTwitterLine...

ค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 30 กรกฎาคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาจากกิจกรรม “ค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์”...

ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์...

บุคคลากรจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 23 เมษายน พ.ศ. 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : บุคคลากรจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน: 10 คน เวลา :...

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 23 เมษายน พ.ศ. 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน:...

Load More (51)
Scroll Up