ภาพกิจกรรมการเยี่ยมชม

คณะผู้เยี่ยมชมจากบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คณะผู้เยี่ยมชมจากบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)จำนวน 27 ท่านในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย...

คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนจำนวน 35 ท่านในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวันพฤหัสบดีที่ 19...

ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. รุ่นที่ 5/2561

ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. รุ่นที่ 5/2561 จำนวน 35 ท่านในโอกาสเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวัน พุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00 –...

คณาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจิตรลดา

คณาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจิตรลด า เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจำนวน 40...

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Cluster Visit @ TSP : คณะผู้เข้าร่วมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Cluster Visit @ TSP : คณะผู้เข้าร่วมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมยานยนต์ เยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติจำนวน 30...

คณะผู้เยี่ยมชมจากบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กำหนดการเยี่ยมชม คณะผู้เยี่ยมชมจากบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน 27 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย...

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน RDC 2018

จำนวน 45 ท่าน ในโอกาสเยี่ยมชม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัน จันทร์ ที่ 4 เดือน...

Load More (19)
Scroll Up