กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ

ภารกิจ บทบาท

หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีภารกิจวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมเทคโนโลยีวัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยป้องกัน รักษา ซ่อมแซม และฟื้นฟูสภาพร่างกายที่เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศและกายวิภาคของคนไทย เพื่อทดแทนการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการแพทย์จากต่างประเทศ และเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ โดยเน้นสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน พัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย & เทคโนโลยีหลัก

วัสดุทางการแพทย์

Mat MED

• วัสดุทดแทนกระดูกจากไฮดรอกซีอะพาไทต์สังเคราะห์ และคอมโพสิต (ดร. นฤภร มนต์มธุรพจน์)
• วัสดุอุดหลุมร่องฟัน (ดร. สิริพร โตนดแก้ว, คุณสมฤทัย ชรรณษานนท์)
• วัสดุปิดแผลจากไคติน/ไคโตซาน (ดร. วนิดา จันทร์วิกูล)
• วัสดุนำส่งยาปฎิชีวนะสำหรับรักษาการอักเสบติดเชื้อของกระดูก (ดร. จินตมัย สุวรรณประทีป)
• ลูกตาเทียมที่มีรูพรุนจากพอลิเอทิลีน (ดร. จินตมัย สุวรรณประทีป)
• ลูกตาเทียมที่มีรูพรุนจากไฮดรอกซีอะพาไทต์สังเคราะห์ (ดร. นฤภร มนต์มธุรพจน์)
• ผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดสำหรับใช้ภายนอกร่างกาย (ดร. วนิดา จันทร์วิกูล)
• ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจลรักษาแผลเป็น (ดร. วนิดา จันทร์วิกูล)
• รากฟันเทียม (ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป, ดร. ดนุ พรหมมินทร์)
• หน้ากากอนามัยฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย (ดร. นฤภร มนต์มธุรพจน์)
• กะโหลกเทียมพอลิเอทิลีนแบบมีรูพรุน (ดร. จินตมัย สุวรรณประทีป)

อุปกรณ์การแพทย์

2@2x

Good Manufacturing Practices Plant (GMP Plant)

GMP Plant เป็นโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ของ MTEC ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับรองรับกิจกรรมที่จะเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 13485 ซึ่งในขณะนี้มี 2 กิจกรรม ที่เข้ามาใช้พื้นที่ GMP Plant ได้แก่ HA/TCP (กำลังขอการรับรอง ISO 13485) และ 3D-printed medical implants (อยู่ในระหว่างวิจัยและพัฒนา) เพื่อผลิตต้นแบบเครื่องมือแพทย์ตามข้อกำหนด Good Manufacturing Practices (GMP) สำหรับการทดสอบทางคลินิกและเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สถานที่ตั้ง : GMP plant ชั้น 2 อาคาร D @ INC II

ติดต่อหน่วยวิจัย

คุณสุธินี แสงอรุณ (นักวิเคราะห์)
Email : sutinee.sae@mtec.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ext. 4321
โทรสาร : 0 2564 6402

ทีมวิจัยในกลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวการแพทย์ภาพ

ทีมวิจัยวัสดุเฉพาะทางชีวภาพ

ทีมวิจัยวัสดุเฉพาะทางชีวภาพ

Click Here

ทีมวิจัยชีวกลศาสตร์

ทีมวิจัยชีวกลศาสตร์

Click Here
Scroll Up