ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์

สร้างองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าวัสดุทางการแพทย์จากต่างประเทศ และเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ มีแนวทางวิจัย ดังนี้

 • วัสดุ/อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซม/ทดแทนกระดูกและฟัน
 • วัสดุรักษาแผลและทดแทนผิวหนัง
 • วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
 • ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์และวัสดุในระดับหลอดทดลอง และในร่างกายของสิ่งมีชีวิต

 • วัสดุทดแทนกระดูกจากไฮดรอกซีอะพาไทต์สังเคราะห์ และคอมโพสิต (ดร. นฤภร มนต์มธุรพจน์)
 • วัสดุอุดหลุมร่องฟัน (ดร. สิริพร โตนดแก้ว, คุณสมฤทัย ชรรณษานนท์)
 • วัสดุปิดแผลจากไคติน/ไคโตซาน (ดร. วนิดา จันทร์วิกูล)
 • วัสดุนำส่งยาปฎิชีวนะสำหรับรักษาการอักเสบติดเชื้อของกระดูก (ดร. จินตมัย สุวรรณประทีป)
 • ลูกตาเทียมที่มีรูพรุนจากพอลิเอทิลีน (ดร. จินตมัย สุวรรณประทีป)
 • ลูกตาเทียมที่มีรูพรุนจากไฮดรอกซีอะพาไทต์สังเคราะห์ (ดร. นฤภร มนต์มธุรพจน์)
 • ผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดสำหรับใช้ภายนอกร่างกาย (ดร. วนิดา จันทร์วิกูล)
 • ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจลรักษาแผลเป็น (ดร. วนิดา จันทร์วิกูล)
 • รากฟันเทียม (ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป, ดร. ดนุ พรหมมินทร์)
 • หน้ากากอนามัยฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย (ดร. นฤภร มนต์มธุรพจน์)
 • กะโหลกเทียมพอลิเอทิลีนแบบมีรูพรุน (ดร. จินตมัย สุวรรณประทีป)

ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์
คุณสุธินี แสงอรุณ (นักวิเคราะห์)
Email : sutinee.sae@mtec.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ext. 4321
โทรสาร : 0 2564 6402

Scroll Up