ภาพกิจกรรมเยี่ยมชม

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จากค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จากค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ “First Step to become a Scientist” จำนวน: 60 คน เวลา : 10:15-12:00 น.

ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. รุ่นที่ 1/2562

Add Your Heading Text HereNational metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. รุ่นที่ 1/2562 จำนวน: 39 คน เวลา : 13:00-16:00 น.

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน: 15 คน เวลา : 13:00-16:00 น.

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 24 ตุลาคม 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน: 25 คน เวลา : 09:30-12:00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน: 23 คน เวลา : 13:30-16:00 น.

1 2 3 8
Scroll Up