ภาพกิจกรรมเยี่ยมชม

ผู้เข้าร่วมโครงการ ชนชราแห่งอนาคต

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 19 กันยายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมโครงการ ชนชราแห่งอนาคต จำนวน: 14 คน เวลา : 13.00 -16.30 น

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จำนวน: 18 คน เวลา : 13:30 ถึง 16 : 20 น.

คณะผู้เข้าอบรม การทำลายวัตถุระเบิด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 10 กันยายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณะผู้เข้าอบรม การทำลายวัตถุระเบิด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน: 60 คน เวลา : 09.00 -12.00 น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจุดประกายเส้นทางนักวิทยาศาสตร์ (Jump Start Science Camp)

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 10 กันยายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจุดประกายเส้นทางนักวิทยาศาสตร์ (Jump Start Science Camp) จำนวน: 74 คน เวลา : 09.30 – 10.45 น

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 5 กันยายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา จำนวน: 60 คน เวลา : 09.00 -12.00 น

1 2 3 14
Scroll Up