ภาพกิจกรรมเยี่ยมชม

14/01/2019: โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จากค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 14 มกราคมคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม :จากค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี จำนวน: 60 คน เวลา : 10:00-16200 น.

8/01/2019: คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 8 มกราคม 25652 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน: 25 คน เวลา : 13:30-16:30 น.

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

National metal and materials technology center visitor’s Photosวันที่ : 3 ธันวาคม 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน: 35 คน เวลา : 13:30-16:30 น.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์ )

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยม (ศึกษาศาสตร์ ) คณะครูและนักเรียนในโครงการ วมว-มข. จำนวน: 35 คน เวลา : 13:00-17:00 น.

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน: 10 คน เวลา : 09:00-12:00 น.

1 2 3 9
Scroll Up