ภาพกิจกรรมเยี่ยมชม

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน: 57 คน เวลา : 13:30-15:30 น.

ผู้เข้าอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่สังกัด ศว. (รอบใหญ่ รุ่นที่ 1)

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 5 พฤศจืกายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่สังกัด ศว. (รอบใหญ่ รุ่นที่ 1) จำนวน: 10 คน เวลา : 13:00-15:30 น.

นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน: 110 คน เวลา : 13.00 – 15.00 น.

22/10/2019: คณะผู้อบรมตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณะผู้อบรมตัวแทนสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน: 34 คน เวลา : 09.30 – 12.00 น.

ผู้เข้าร่วมโครงการ ชนชราแห่งอนาคต

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 19 กันยายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมโครงการ ชนชราแห่งอนาคต จำนวน: 14 คน เวลา : 13.00 -16.30 น

1 2 3 15
Scroll Up