ภาพกิจกรรมเยี่ยมชม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จำนวน: 144 คน เวลา : 8.30 -17.00 น

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 17 ธันวาคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน: 15 คน เวลา : 13:00 ถึง 15 : 30 น.

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 17 ธันวาคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ในสวนสนุก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จำนวน: 144 คน เวลา : 09.50 -10.20 น

มหาวิทยาลัยนเรศวร

National metal and materials technology center visitor’s Photos วันที่ : 22 กันยายน 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน: 40 คน เวลา : 13:00 ถึง 16 : 00 น.

1 2 3 16
Scroll Up