หลักสูตรที่จัดเสร็จแล้ว

Soft X-ray Emission Spectroscopy and Advanced SEM: light elements revealed วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ คลิ๊ก ลงทะเบียนออนไลน์   >>> ค่าลงทะเบียน   ราคา 1,500 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) พิเศษ สำหรับสมาชิกสมาคมจุลทรรศน์ฯ     ฟรี (ยกเว้นค่าลงทะเบียน) การชำระค่าลงทะเบียน– โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846– กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทาง Email: kobkula@mtec.or.th หมายเหตุ– อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานพัฒนากำลังคนเทคโนโลยีวัสดุ (กอบกุล อมรมงคล) โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4676E-mail : kobkula@mtec.or.th หรือสอบถามด้านวิชาการเพิ่มเติมที่ (ดร.บราลี ชยสมบัติ)โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4223E-mail : […]

งานสัมมนา “Highlights and Trends from K 2019: บทสรุปจากงาน K 2019 & Plant Visits เพื่อการต่อยอดและปรับตัวของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย” (วันที่ 3 ธันวาคม 2562)

  ขอเชิญร่วมงานสัมมนา Highlights and Trends from K 2019: บทสรุปจากงาน K 2019 & Plant Visits เพื่อการต่อยอดและปรับตัวของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.ห้องบุษกร อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี แผนที่การเดินทาง        เตรียมพบกับงานสัมมนาที่รวบรวมข้อมูลทั้ง highlights and trends จากการเข้าร่วมงาน K 2019 ณ เมือง Duesseldorf, Germany และการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตของบริษัทเอกชนชั้นนำในเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์ นำโดยทีมวิจัยเทคโนโลยีพลาสติก กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีโพลิเมอร์ขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ซึ่งพร้อมส่งต่อข้อมูลที่สำคัญ ตั้งแต่เม็ดพลาสติก วัตถุดิบ เทคโนโลยีเครื่องจักรในกระบวนการผลิต การออกแบบ และอื่นๆ […]

3D Micro CT for Non-destructive Material Characterization (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการอบรมภายในงาน Metalex2019 หัวข้อ 3D Micro CT for Non-destructive Material Characterization (Conducted in English) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:30-12:00 น. สถานที่ ห้อง MR214 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ (คลิ๊กดูแผนที่)    หลักการและเหตุผล Micro computed tomography (Micro CT) is a three-dimensional imaging technique with high resolutions which is widely used in modern manufacturing facilities as a non-destructive testing. The […]

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดการปัญหาน้ำท่วม: แก้มลิงใต้ดิน BKK (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าในการสนับสนุนจาก สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหัวข้อ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดการปัญหาน้ำท่วม: แก้มลิงใต้ดิน BKK วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00-12:00 น. สถานที่ ห้อง MR211 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  (คลิ๊กดูแผนที่)    หลักการและเหตุผล      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ในการสนับสนุนจาก สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาของประเทศที่เป็นวาระที่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในประเทศไทย    รายละเอียดการบรรยาย      ฝนตก น้ำท่วมขัง รถติด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำและคุ้นชินสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร พื้นที่ลุ่มต่ำและมีความเสี่ยงต่อน้ำท่วม หากฝนตกเพียง 60 มม.ต่อชั่วโมง ก็มักจะเกิดปัญหาเรื้อรัง […]

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม: ฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562)

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ  สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการ ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าในการสนับสนุนจาก สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหัวข้อ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม: ฝุ่นจิ๋ว PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00-12:00 น. สถานที่ ห้อง MR222 ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  (คลิ๊กดูแผนที่)    หลักการและเหตุผล      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ในการสนับสนุนจาก สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการ เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาของประเทศที่เป็นวาระที่เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในประเทศไทย    รายละเอียดการบรรยาย      ทุกปีเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ประเทศไทยมักจะเกิดเหตุการณ์อากาศปิด แห้ง ลมไม่พัด ฝุ่นจิ๋ว PM2.5 เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภัยร้ายของฝุ่นพิษ […]

1 2 3 13
Scroll Up