วันที่ : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวน: 30 คน
เวลา : 09:30-11:30 น.

Scroll Up