วันที่ : 29 มิถุนายน 2560
กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเลย
จำนวน: 144 คน เวลา : 13:00-16:30 น.

Scroll Up