วันที่ : 8 มิถุนายน 2560
กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จ.สมุทรปราการ
จำนวน: 80 คน เวลา : 09:00-12:00 น.

Scroll Up