วันที่ : 31 พฤษภาคม 2560
ลุ่มผู้เยี่ยมชม : จากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
จำนวน: 40 คน
เวลา : 13:30-17:00 น.

Scroll Up