วันที่ : 2 สิงหาคม 2560
กลุ่มผู้เยี่ยมชม : นักศึกษาทุนบัณฑิตศึกษา โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST)
นักศึกษาทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP)
นักศึกษาทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว(TAIST-Tokyo Tech)
จำนวน: 200 คน เวลา : 13:00-16:30 น.  

Scroll Up