วันที่ : 24 เมษายน 2560
กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากค่าย A Day in Science ตอน เขื่อน
จำนวน: 20 คน
เวลา : 10:30-12:00 น. 

Scroll Up