ภาพกิจกรรมเยี่ยมชม

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. รุ่นที่ 5/2560

วันที่ : 4 กรกฎาคม 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สวทช. รุ่นที่ 5/2560 จำนวน: 40 คน เวลา : 13:30-16:30 น.

คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเลย

วันที่ : 29 มิถุนายน 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเลย จำนวน: 144 คน เวลา : 13:00-16:30 น.

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข สำนักการแพทย์

วันที่ : 21 มิถุนายน 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข สำนักการแพทย์ จำนวน: 35 คน เวลา : 09:30-12:00 น.

คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จ.สมุทรปราการ

วันที่ : 8 มิถุนายน 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จ.สมุทรปราการ จำนวน: 80 คน เวลา : 09:00-12:00 น.

คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ : 29 พฤษภาคม 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน: 37 คน เวลา : 09:30-11:30 น.

1 2 3 4
Scroll Up