ภาพกิจกรรมเยี่ยมชม

จากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : จากโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ จำนวน: 40 คน เวลา : 13:30-17:00 น.

ผู้เข้าร่วมงานเปิดบ้าน สวทช. ปี 5 กลุ่ม D 4 Smart Function Food

วันที่ : 31 มีนาคม 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมงานเปิดบ้าน สวทช. ปี 5 (NSTDA Open House 2017) NAC 2017 กลุ่ม D 4 Smart Function Food จำนวน: 44 คน เวลา : 8:30-16:30 น.

คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาเคมี

วันที่ : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน: 30 คน เวลา : 09:30-11:30 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Cluster Visit @ TSP
แก่คณะผู้เข้าร่วมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Cluster Visit @ TSP แก่คณะผู้เข้าร่วมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 จำนวน: 40 คน เวลา : 13.00-17.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Cluster Visit @ TSP แก่คณะผู้เข้าร่วมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คณาอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วันที่ : 19 พฤษภาคม 2560 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : คณาอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำนวน: 40 คน เวลา : 13:00 – 15:00 น.

1 2 3 4
Scroll Up