Advanced Metallurgy Laboratory

• ดำเนินงานวิจัยและวิศวกรรมด้านโลหะวิทยาและกระบวนการขึ้นรูปโลหะขั้นสูง
• เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก่ภาคอุตสาหกรรม

  • ผลกระทบของบรรยากาศการเผาซินเทอร์ต่อสมบัติของชิ้นงานเหล็กกล้าไร้สนิม(โครงการรับจ้างวิจัย)

ที่มาโครงการ
ชิ้นงานของบริษัทผลิตด้วยกระบวนการอัดและเผาซินเทอร์โดยชิ้นงานบางส่วนมีความสามารถในการต้านทานการกัดกร่อนต่ำ ทางบริษัทต้องการปรับปรุงกระบวนการเผา ซินเทอร์เพื่อเพิ่มความต้านทางการกัดกร่อน โดยไม่กระทบต่อสมบัติอื่นๆ ของชิ้นงาน

สรุปผลการดำเนินโครงการ
การทดลองในระดับห้องปฎิบัติการที่ MTEC พบว่าการเผาในบรรยากาศที่ไม่เหมาะสม และกระบวนการขัดผิวหลังเผาซินเทอร์ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาการต้านทานการกัดกร่อนต่ำ โดยปรับการบรรยากาศการเผา อีกทั้งปรับอุณหภูมิและเวลาเผาเพื่อให้สมบัติเชิงกลและสมบัติอื่นๆ ยังคงผ่านมาตรฐานของบริษัท และปรับกระบวนการขัดผิวของชิ้นงานหลังเผาซินเทอร์ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559 บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการเผาซินเทอร์และกระบวนการขัดผิวในระดับการผลิตเชิงพาณิชย์ที่บริษัท

ผลงานที่เกิดขึ้น

  1. ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 140 ล้านบาท/ปี
  2. ผลงานในวารสารนานาชาติมี IF 1 ฉบับ (ระหว่างพิจารณา)
SampleOriginal atmosphereNew atmosphereAcceptable level
Density (g/cm3)7.067.10N/A
C (wt.%)0.030.04< 0.05
O (wt.%)0.210.26< 0.3
N (wt.%)0.710.02< 0.4

  • Towards Commercial Production of Ti Foam with High Compressibility (โครงการร่วมวิจัย)

ดร.อัญชลี มโนนุกุล (หัวหน้าโครงการ) นาง มากิโกะ ทันเกะ นายปฐมภูมิ ศรีกุดเวียน และ นายนิพนธ์ เด็นหมัด

ที่มาโครงการ

ไททาเนียมเป็นวัสดุที่ไวต่อการทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงทำให้ไททาเนียมถูกปนเปื้อนได้ง่ายระหว่างกระบวนการผลิตโฟมโลหะแบบรูพรุนต่อเนื่อง ถ้าสามารถควบคุมสารปนเปื้อนให้น้อยลงได้จะสามารถผลิตโฟมไทเทเนียมที่มีความแข็งแรงสูงขึ้น และมี application ใหม่ๆ เช่น วัสดุปลูกฝังในร่างกาย ขั้วเคมีไฟฟ้า ตัวกรองน้ำโลหะ ฯลฯ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

กระบวนการผลิตโฟมไททาเนียมแบบเซลเปิดโดยใช้กระบวนการชุบสารแขวนลอยกับต้นแบบโฟมพอลิเมอร์ได้ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้น จากองค์ความรู้เดิมซึ่งเอ็มเทคได้ยื่นจดสิทธิบัตรไว้ โดยปรับวัสดุตั้งต้นและตัวแปรในการผลิตให้สามารถผลิตโฟมไททาเนียมที่มีสมบัติเชิงกลดี ปัจจุบันได้ผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์โดยบริษัท Taisei Kogyo (Thailand) Co., Ltd.

ผลงานที่เกิดขึ้น

  • ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท /ปี
  • สิทธิบัตรไทย 4 ฉบับ (สิ่งประดิษฐ์ 2, ออกแบบ 2)
  • ผลงานในวารสารนานาชาติมี IF 4 ฉบับ
  • รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น วช. 2559

• เครื่องฉีดชึ้นรูปโลหะผงขนาด 50 และ 60 ตัน

• เตาอบตัวประสานภายใต้อากาศและก๊าซไนโตรเจนอุณหภูมิสูงสุด 600 องศาเซลเซียส

• เตาอบสูญญากาศหรือภายในบรรยากาศควบคุมอุณหภูมิสูงสุด 1500 องศาเซลเซียส

• เครื่องต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการสำหรับผลิตโฟมอะลูมิเนียม

พวงพร พันธุมคุปต์ (นักวิเคราะห์อาวุโส)
puangpp@mtec.or.th
โทรศัพท์ : 0 2564 6500 ext. 4784, 081-8170415
โทรสาร : 0 2564 6504

Scroll Up