ถาม : การเตรียมรอยต่อสำหรับเชื่อมทำอย่างไร

ตอบ : หลายท่านที่เป็นผู้ประกอบการอาจเคยพบปัญหาเมื่อเวลาเชื่อมงานแล้วผิวตรงรอยเชื่อมจะไม่เรียบหรืออาจมีสนิมเกิดขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ง่ายๆด้วยการเตรียมชิ้นงานก่อนการเชื่อม การเตรียมชิ้นงานทำได้โดยการทำความสะอาดบริเวณที่จะเชื่อมและต้องเตรียมรอยต่อในการเชื่อมก่อนซึ่งจะแตกต่างกันไปแล้วแต่วิธีการเชื่อม ดังนี้

การเตรียมรอยต่อสำหรับการเชื่อมทิก (TIG) และพลาสมา (Plasma Arc Welding : PAW)
การเตรียมรอยต่อชนไม่บากขอบงาน วิธีนี้จะง่ายต่อการเชื่อมโดยเติมลวดเชื่อมหรืออาจจะไม่เติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานที่จะนำมาเชื่อม แต่ต้องระวังเรื่องของการขาดการหลอมละลายหรือการทะลุของชิ้นงานด้วยแต่หากท่านใช้วิธีการต่อเกยก็ไม่จำเป็นต้องเตรียมขอบชิ้นงาน แต่ก็ต้องระวังให้รอยต่อแนบสนิทก่อนที่จะลงมือเชื่อม ส่วนชิ้นงานที่เป็นภาชนะทั้งหลายอาจใช้วิธีต่อมุมซึ่งความหนาของชิ้นงานเป็นตัวกำหนดว่าจำเป็นต้องเติมลวดเชื่อมหรือไม่ ในการเลือกเตรียมการเชื่อมวิธีนี้ต้องเตรียมรอยที่จะเชื่อให้แนบสนิทและจุดตรงรอยต่อต้องสัมผัสกันตลอดความยาวที่จะเชื่อม สำหรับชิ้นงานที่บางจะนิยมใช้วิธีต่อขอบไม่ต้องเติมลวดเชื่อม การเตรียมรอยต่อจะง่ายแต่ไม่แนะนำหากจะนำชิ้นงานไปใช้กับงานที่ต้องการรับแรงดึง ส่วนการเตรียมรอยต่อแบบตัวทีจำเป็นต้องเติมลวดเชื่อมและต้องเชื่อมให้ซึมลึก

การเตรียมรอยต่อสำหรับการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas metal arc welding : GMAW)
สำหรับการเชื่อมแบบ GMAW จะเตรียมรอยต่อแบบการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ ตัวอย่างเช่น การบากวี ระยะช่องว่างที่รูท แต่จะลดจำนวนของเนื้อเชื่อมลงประมาณ 30% ของความยาวแนวเชื่อมเพื่อลดการเติมลวดเชื่อมและจะใช้การส่งถ่ายน้ำโลหะแบบสเปรย์

การเตรียมรอยต่อสำหรับการเชื่อมอาร์กใต้ฟลักซ์ (Submerged Arc Welding : SAW)
การเตรียมรอยต่อสำหรับการเชื่อมใต้ผงฟลักซ์ หรือ SAW จะมีขนาดรอยบากและระยะห่างที่รูทน้อยกว่าการเชื่อมวิธีอื่นๆ เนื่องจากแนวเชื่อมมีขนาดใหญ่กว่าการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ และบางครั้งต้องใช้ฟลักซ์รองหลังหรือใช้แผ่นรองหลังที่เป็นแบบชั่วคราว และหากชิ้นงานมีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ก็ไม่จำเป็นต้องบากชิ้นงานตรงรอยต่อ หากชิ้นงานมีความหนา 3 มิลลิเมตรขึ้นไป อาจต้องเตรียมชิ้นงานแบบบากตัววี ตัวยู หรือตัวเจ

ที่มา : วารสารเพื่อการพัฒนาสเตนเลส TSSDAForward
สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย (มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ โทร 02-616 6163-4 แฟกซ์ 02-279 5058)

ข้อมูลเพิ่มเติม [คลิกอ่านไฟล์ pdf.]

งานเชื่อมโลหะ

Preparation for welding

Welding Procedure Preparation

แนะนำเพิ่มเติมจากทรัพยากรในห้องสมุดเอ็มเทค

หนังสือ [คลิกดูสารบัญ]

Welding Metallurgy and Weldability of Stainless Steels

Laser-arc processes and their applications in welding and material treatment

Welding processes

รายชื่อบทความที่เกี่ยวข้อง

รหัสบทความ ชื่อบทความ BOOK_NAME ปีที่ เล่มที่ จำนวนหน้า
INFO-28259 กระบวนการเชื่อมสเตนเลส (ตอนที่ 1) TSSDA Forward
(วารสารเพื่อการพัฒนาสเตนเลส)
5 5 2
INFO-28453 กระบวนการเชื่อมสเตนเลส (ตอนที่ 1) TSSDA Forward
(วารสารเพื่อการพัฒนาสเตนเลส)
5 6 2
INFO-17229 เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์กับปัญหาที่เกิดจากการเชื่อม จดหมายข่าวเอ็มเทค 1 2 1
INFO-27792 ผลของการผสมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สอาร์กอน
ต่อการเชื่อมเหล็ก เกรด SN 490 B โดยกระบวนการ
เชื่อมมิก/แมก
นิตยสารไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 13 1 5
NEWS-13009 วิธีการเชื่อมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น วารสาร INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 10 114 1
INFO-13024 การเชื่อมต่อเพลาเครื่องสูบ (Shaft Coupling) วารสาร INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 10 114 2
INFO-29489 เทคโนโลยีการเชื่อมสตัด ทันสมัย ปลอดภัย
และประสิทธิภาพสูง
วารสาร INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW 11 151 3
INFO-2892 ความสามารถในการเชื่อมอลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสม
(weld ability of aluminium and aluminium alloys)
วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2543 37 8
INFO-1641 การเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยวิธีอาร์ค
(ARC Welding of Stainless Steels)
วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2535 2 12
INFO-1644 แก๊สปกคลุมสำหรับการเชื่อมทิก (Shielding Gas) วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2540 27 3
INFO-1653 การเชื่อมท่อ วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2539 24 5
INFO-1658 ศัพท์วิศวกรรมอุตสาหกรรม สาขา..การเชื่อม วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2539 24 4
INFO-3397 การเชื่อมอลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสมด้วย
กระบวนการเชื่อมไฟฟ้า
วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2543 38 3
INFO-6609 การหดตัวของแนวเชื่อมเหล็กเกรด SS 400
โดยการเชื่อมด้วยกรรมวิธีใต้ผงฟลักซ์
วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
16 39 6
INFO-9270 การพัฒนาวิธีการควบคุมแนวเชื่อมแบบปรับแต่ง
ตนเองในการเชื่อมอาร์คแบบอัตโนมัติ
วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2545 42 5
INFO-9271 การป้องกันการแตกร้าวขณะแข็งตัวในการเชื่อม
สเตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติคและมาร์เทนซิติค
วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2545 42 5
INFO-2372 ข้อบกพร่องของแนวเชื่อม-สาเหตุและการแก้ไข
ในการเชื่อมมิท
วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2540 28 6
INFO-2373 ตำหนิและปัญหาการเชื่อมทิก วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2540 28 8
INFO-2374 แนะนำกระบวนการเชื่อมโลหะ วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2540 28 17
INFO-2377 การเชื่อมมิก/แม็ก วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2540 30 10
INFO-2378 การเชื่อมซับเมิอร์จ SUBMERGED ARC WELDING
หรือการเชื่อมใต้ผลฟลั๊กซ์
วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2540 30 17
INFO-3878 ตัวแปรที่เหมาะสมต่อการเชื่อม MAG
ในเหล็กผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
วารสารเทคนิค
(เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ)
17 192 6
INFO-4581 มาตรฐานการเชื่อมโครงสร้างที่ประกอบจาก
เหล็กกล้าแผ่นบาง
วารสารเทคนิค
(เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ)
16 176 13
INFO-5378 การเชื่อมประกอบระบบสุญญากาศ วารสารเทคนิค
(เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ)
18 200 3
INFO-5970 ศตวรรษใหม่ในการเชื่อมแบบจุด วารสารเทคโนโลยีวัสดุ 2544 25 1
INFO-37408 ข้อดีของการเชื่อมด้วยเลเซอร์
The benefits of laser welding
วารสารพลาสติก 27 4 1
INFO-34352 การเชื่อมแบบสมบูรณ์ : The perfect weld วารสารพลาสติก 24 5 3
NEWS-1131 การเชื่อมโลหะต่างชนิด วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี/Technology Promotion and Innomag Magazine 25 141 5
INFO-30406 การเชื่อมเลเซอร์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
(Laser deposit welding in the mould & die making industry)
วารสารหล่อโลหะ (Metal Casting Journal) 16 4 2
Scroll Up