ถาม : การเตรียมรอยต่อสำหรับเชื่อมทำอย่างไร

ตอบ : หลายท่านที่เป็นผู้ประกอบการอาจเคยพบปัญหาเมื่อเวลาเชื่อมงานแล้วผิวตรงรอยเชื่อมจะไม่เรียบหรืออาจมีสนิมเกิดขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ง่ายๆด้วยการเตรียมชิ้นงานก่อนการเชื่อม การเตรียมชิ้นงานทำได้โดยการทำความสะอาดบริเวณที่จะเชื่อมและต้องเตรียมรอยต่อในการเชื่อมก่อนซึ่งจะแตกต่างกันไปแล้วแต่วิธีการเชื่อม ดังนี้

การเตรียมรอยต่อสำหรับการเชื่อมทิก (TIG) และพลาสมา (Plasma Arc Welding : PAW)
การเตรียมรอยต่อชนไม่บากขอบงาน วิธีนี้จะง่ายต่อการเชื่อมโดยเติมลวดเชื่อมหรืออาจจะไม่เติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานที่จะนำมาเชื่อม แต่ต้องระวังเรื่องของการขาดการหลอมละลายหรือการทะลุของชิ้นงานด้วยแต่หากท่านใช้วิธีการต่อเกยก็ไม่จำเป็นต้องเตรียมขอบชิ้นงาน แต่ก็ต้องระวังให้รอยต่อแนบสนิทก่อนที่จะลงมือเชื่อม ส่วนชิ้นงานที่เป็นภาชนะทั้งหลายอาจใช้วิธีต่อมุมซึ่งความหนาของชิ้นงานเป็นตัวกำหนดว่าจำเป็นต้องเติมลวดเชื่อมหรือไม่ ในการเลือกเตรียมการเชื่อมวิธีนี้ต้องเตรียมรอยที่จะเชื่อให้แนบสนิทและจุดตรงรอยต่อต้องสัมผัสกันตลอดความยาวที่จะเชื่อม สำหรับชิ้นงานที่บางจะนิยมใช้วิธีต่อขอบไม่ต้องเติมลวดเชื่อม การเตรียมรอยต่อจะง่ายแต่ไม่แนะนำหากจะนำชิ้นงานไปใช้กับงานที่ต้องการรับแรงดึง ส่วนการเตรียมรอยต่อแบบตัวทีจำเป็นต้องเติมลวดเชื่อมและต้องเชื่อมให้ซึมลึก

การเตรียมรอยต่อสำหรับการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Gas metal arc welding : GMAW)
สำหรับการเชื่อมแบบ GMAW จะเตรียมรอยต่อแบบการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ ตัวอย่างเช่น การบากวี ระยะช่องว่างที่รูท แต่จะลดจำนวนของเนื้อเชื่อมลงประมาณ 30% ของความยาวแนวเชื่อมเพื่อลดการเติมลวดเชื่อมและจะใช้การส่งถ่ายน้ำโลหะแบบสเปรย์

การเตรียมรอยต่อสำหรับการเชื่อมอาร์กใต้ฟลักซ์ (Submerged Arc Welding : SAW)
การเตรียมรอยต่อสำหรับการเชื่อมใต้ผงฟลักซ์ หรือ SAW จะมีขนาดรอยบากและระยะห่างที่รูทน้อยกว่าการเชื่อมวิธีอื่นๆ เนื่องจากแนวเชื่อมมีขนาดใหญ่กว่าการเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ และบางครั้งต้องใช้ฟลักซ์รองหลังหรือใช้แผ่นรองหลังที่เป็นแบบชั่วคราว และหากชิ้นงานมีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ก็ไม่จำเป็นต้องบากชิ้นงานตรงรอยต่อ หากชิ้นงานมีความหนา 3 มิลลิเมตรขึ้นไป อาจต้องเตรียมชิ้นงานแบบบากตัววี ตัวยู หรือตัวเจ

ที่มา : วารสารเพื่อการพัฒนาสเตนเลส TSSDAForward
สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย (มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ โทร 02-616 6163-4 แฟกซ์ 02-279 5058)

ข้อมูลเพิ่มเติม [คลิกอ่านไฟล์ pdf.]

งานเชื่อมโลหะ

Preparation for welding

Welding Procedure Preparation

แนะนำเพิ่มเติมจากทรัพยากรในห้องสมุดเอ็มเทค

หนังสือ [คลิกดูสารบัญ]

Welding Metallurgy and Weldability of Stainless Steels

Laser-arc processes and their applications in welding and material treatment

Welding processes

รายชื่อบทความที่เกี่ยวข้อง

รหัสบทความชื่อบทความBOOK_NAMEปีที่เล่มที่จำนวนหน้า
INFO-28259กระบวนการเชื่อมสเตนเลส (ตอนที่ 1)TSSDA Forward
(วารสารเพื่อการพัฒนาสเตนเลส)
552
INFO-28453กระบวนการเชื่อมสเตนเลส (ตอนที่ 1)TSSDA Forward
(วารสารเพื่อการพัฒนาสเตนเลส)
562
INFO-17229เหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์กับปัญหาที่เกิดจากการเชื่อมจดหมายข่าวเอ็มเทค121
INFO-27792ผลของการผสมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในแก๊สอาร์กอน
ต่อการเชื่อมเหล็ก เกรด SN 490 B โดยกระบวนการ
เชื่อมมิก/แมก
นิตยสารไฟฟ้าและอุตสาหกรรม1315
NEWS-13009วิธีการเชื่อมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นวารสาร INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW101141
INFO-13024การเชื่อมต่อเพลาเครื่องสูบ (Shaft Coupling)วารสาร INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW101142
INFO-29489เทคโนโลยีการเชื่อมสตัด ทันสมัย ปลอดภัย
และประสิทธิภาพสูง
วารสาร INDUSTRIAL TECHNOLOGY REVIEW111513
INFO-2892ความสามารถในการเชื่อมอลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสม
(weld ability of aluminium and aluminium alloys)
วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2543378
INFO-1641การเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยวิธีอาร์ค
(ARC Welding of Stainless Steels)
วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2535212
INFO-1644แก๊สปกคลุมสำหรับการเชื่อมทิก (Shielding Gas)วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2540273
INFO-1653การเชื่อมท่อวารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2539245
INFO-1658ศัพท์วิศวกรรมอุตสาหกรรม สาขา..การเชื่อมวารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2539244
INFO-3397การเชื่อมอลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสมด้วย
กระบวนการเชื่อมไฟฟ้า
วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2543383
INFO-6609การหดตัวของแนวเชื่อมเหล็กเกรด SS 400
โดยการเชื่อมด้วยกรรมวิธีใต้ผงฟลักซ์
วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
16396
INFO-9270การพัฒนาวิธีการควบคุมแนวเชื่อมแบบปรับแต่ง
ตนเองในการเชื่อมอาร์คแบบอัตโนมัติ
วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2545425
INFO-9271การป้องกันการแตกร้าวขณะแข็งตัวในการเชื่อม
สเตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติคและมาร์เทนซิติค
วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2545425
INFO-2372ข้อบกพร่องของแนวเชื่อม-สาเหตุและการแก้ไข
ในการเชื่อมมิท
วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2540286
INFO-2373ตำหนิและปัญหาการเชื่อมทิกวารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
2540288
INFO-2374แนะนำกระบวนการเชื่อมโลหะวารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
25402817
INFO-2377การเชื่อมมิก/แม็กวารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
25403010
INFO-2378การเชื่อมซับเมิอร์จ SUBMERGED ARC WELDING
หรือการเชื่อมใต้ผลฟลั๊กซ์
วารสารเชื่อมและเทคโนโลยีโลหะ /
วารสารการเชื่อมไทย
25403017
INFO-3878ตัวแปรที่เหมาะสมต่อการเชื่อม MAG
ในเหล็กผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์
วารสารเทคนิค
(เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ)
171926
INFO-4581มาตรฐานการเชื่อมโครงสร้างที่ประกอบจาก
เหล็กกล้าแผ่นบาง
วารสารเทคนิค
(เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ)
1617613
INFO-5378การเชื่อมประกอบระบบสุญญากาศวารสารเทคนิค
(เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ)
182003
INFO-5970ศตวรรษใหม่ในการเชื่อมแบบจุดวารสารเทคโนโลยีวัสดุ2544251
INFO-37408ข้อดีของการเชื่อมด้วยเลเซอร์
The benefits of laser welding
วารสารพลาสติก2741
INFO-34352การเชื่อมแบบสมบูรณ์ : The perfect weldวารสารพลาสติก2453
NEWS-1131การเชื่อมโลหะต่างชนิดวารสารส่งเสริมเทคโนโลยี/Technology Promotion and Innomag Magazine251415
INFO-30406การเชื่อมเลเซอร์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
(Laser deposit welding in the mould & die making industry)
วารสารหล่อโลหะ (Metal Casting Journal)1642
Scroll Up