ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสําหรับกระบวนการทางวัสดุ

ห้องวิจัยระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทางวัสดุ เป็นห้องวิจัยที่มุ่นเน้นการพัฒนาโซลูชั่นทางอุตสาหกรรมด้านระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทางวัสดุ การควบคุมและการมอนิเตอร์กระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ และโซลูชั่นทางด้านโอโตเมชั่นอื่นๆ จุดแข็งของห้องปฏิบัติการคือการพัฒนาระบบอัตโนมัติแบบบูรณาการร่วมกับการควบคุมกระบวนการบนพื้นฐานความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตและวัสดุศาสตร์

ความเชี่ยวชาญของห้องปฏิบัติการ รวมถึง การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์พ่นเคลือบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ การพัฒนาระบบเชื่อมอัตโนมัติแบบ TIG และ Plasma ด้วยหุ่นยนต์ และด้วยแกนการเคลื่อนที่ ที่ได้รับการออกแบบเฉพาะงาน การประยุกต์ใช้ระบบ แมชชีนวิชั่น (Machine Vision) ในกระบวนการเชื่อมและการตรวจสอบความถูกต้องและตรวจจับสิ่งผิดพลาดแบบอัตโนมัติ ตลอดจนการใช้ภาพทางความร้อนสำหรับการตรวจสอบความเสียหายอัตโนมัติแบบไม่สัมผัส เป็นต้น

  1. การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับกระบวนการพ่นเคลือบแบบพลาสม่าอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ สำหรับการพ่นเคลือบกับความร้อนของชิ้นส่วนเครื่องยนต์กังหันก๊าซเทอร์ไบน์ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  2. การพัฒนาระบบหุ่นยนต์เชื่อมพอกผิวแข็งอัตโนมัติ สำหรับการเชื่อมซ่อมชิ้นส่วนของโรงไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  3. การพัฒนาระบบตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติด้วยกล้องให้กับบริษัทในเครือ สยามซีเมนต์ จำกัด มหาชน
  4. การพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติในโรงผลิตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสําหรับกระบวนการทางวัสดุ
นายจิรเดช นาคเงินทอง
โทร. 0 2564 6500 ต่อ 4153
jiradecn@mtec.or.th

Scroll Up