การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ครั้งที่ 11
(ROBOT DESIGN CONTEST 2018)

Date

May 23 2018

Time

All of the day
Scroll Up