National metal and materials technology center visitor's Photos วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 กลุ่มผู้เยี่ยมชม : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายสนุกคิดวิทย์รอบตัว” จำนวน: 143 คน เวลา : เวลา 09.30 - 10.45 น

Scroll Up