ขอเชิญร่วมงานสัมมนา
ITC 3D EXPERIENCE TECHNOLOGY DAY
(บรรยายภาษาอังกฤษ)

 

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 – 17.00 น.

สถานที่: ห้องต้นกล้าแกลอรี่ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC)
86/6 ซอยตรีมิตร (กล้วยน้ำไท) ถ.พระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม.

แผนที่

       ร่วมศึกษาแนวคิดเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี 3D Printing ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการสร้างชิ้นงานที่น่าสนใจ รวมถึงองค์ประกอบที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ได้อย่างยั่งยืน โดยวิทยากรผู้มีความรู้

กำหนดเวลา

09:30 – 10:00

Registration (breakfast + coffee)

 

10:00 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 11:00

Keynotes 1: To be announced, Industry Transformation Center (ITC)

Keynotes 2: Mr. Chaiyarit Oupichit, Sigma Solutions Co., Ltd.

Keynotes 3: Mr. DING Ming Chee, Dassault Systèmes Co., Ltd.

 

11:00 – 12:00

INDUSTRY 4.0 DIGITAL TRANSFORMATION : Future Digital Design & Manufacturing     
                      – What is Digital Transformation    
                      – Why Digital Transformation    
                      – Who drives Digital Transformation    
                      – Where and When to start Digital Transformation    
                      – Challenges for Digital Transformation    
                      – Examples of POC done by Dassault Examples

Mr. LIANG Ying Shun

Dassault Systèmes Co., Ltd.

12:00 – 13:00

Lunch

 

13:00 – 14:00

DELMIA DIGITAL MANUFACTURING REVOLUTION    
                    – ROBOTICS & FABRICATION     
                      Program & Simulate your Industrial Robots & NC Machine    
                    – PROCESS PLANNING    
                      Design, Validate & Document your Processes    
                    – ERGONOMICS    
                      Human Centered Product and Workplace Design    
                    – Q&A   

Mr. ERMENAULT Adrien

Dassault Systèmes Co., Ltd.

14:00 – 15:00

3D EXPERIENCE PLATFORM POWERED ENOVIA    
                    – Collaborating Effectively    
                    – Improving Productivity    
                    – Eliminating Errors    
                    – Making Better Decisions    
                    – Live Demo    
                    – Q&A   

Mr. BALASUBRAMANIAN Venkat Srivats

Dassault Systèmes Co., Ltd.

15:00 – 15:20

Tea break

 

15:20 – 16:20

DS ACADEMIA – TRANSFORMING EDUCATIONAL PRACTICES    
                    – Industry transformation: PLM, DATA and knowledge reuse, Industry 4.0    
                    – Academia transformation: How Academia adapts industry concepts in Education?    
                    – Project Based Learning (PBL)    
                    – IoT    
                    – Additive Manufacturing    
                    – DS support to propose methodologies and teaching content   

Mr. RETIF Jerome

Dassault Systèmes Co., Ltd.

16:20 – 16:45

Wrap Up + Lucky draw + Closing speech

Mr. Chaiyarit Oupichit

Sigma Solutions Co., Ltd.

ลงทะเบียนออนไลน์ (ไม่มีค่าใช้จ่าย!)

รับผู้ลงทะเบียนเพียง 50 ท่านเท่านั้น!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานพัฒนากำลังคนด้านวัสดุศาสตร์ (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 ต่อ 4675
E-mail: boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up