การสัมมนาหัวข้อ “A Life of a Startup”

จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกัน
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ห้อง MR214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.
เวลา 9:00-16:30 น.

จัดกิจกรรมการสัมมนา ภายในงาน      

           จากไอเดียสู่ตลาด เรื่องราวการต่อสู้เพื่อความสำเร็จของ Startup เกิดจากการดิ้นรนต่อสู้ตลอดชีวิตของธุรกิจ Startup ความจริงและความเชื่อของการสร้าง Startup หลายคนมองว่าเป็นเรื่องง่าย หลายคนมองว่าเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ การทำให้บริษัท Startup มีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุด ควรทำอย่างไร ธุรกิจการสร้าง Startup ต่างจากธุรกิจ SMEอย่างไรบ้าง และธุรกิจ Startupที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไร การบรรยายนี้ประกอบด้วยหัวข้อที่ควรรู้สำหรับการสร้างธุรกิจ Startupเพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุด การทำการตลาดและเทคนิคเชิงธุรกิจของ Startup การหานักลงทุนสำหรับธุรกิจ Startup ควรวางแผนอย่างไร และทางออกของธุรกิจ (Exit Strategy) มีประเภทใดบ้าง

กำหนดการ

09:00 – 10:30     Truth and myth about startups. What makes a startup a startup?

10:30 – 10:45     พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00     Success recipe forstartups (branding, marketing, and more)

12:00 – 13:00     พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13:00 – 14:30     Startup finance

14:30 – 14:45     พักรับประทานอาหารว่าง

14:45 – 16:00     Where to go from here? Exit strategy for startups

16:00 – 16:30     ช่วงถาม-ตอบ

วิทยากร

ดร.รัชนี กุลยานนท์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดี ด้านการกำกับดูแลและรับผิดชอบงานด้านบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การลงทะเบียน

รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ที่นั่งเท่านั้น   ฟรี!  ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ
ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วมสัมมนา โดยจะแจ้งผลพิจารณาให้ผู้ลงทะเบียนทราบทางอีเมล

ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 
 

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์/ คุณพลธร เวณุนันท์)
โทรศัพท์  025646500ต่อ 4675, 4677
E-mail : boonrkk@mtec.or.th

Scroll Up