ดาวน์โหลดโปสเตอร์ คลิ๊ก

ลงทะเบียนออนไลน์   >>>

ค่าลงทะเบียน   ราคา 1,500 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

  • พิเศษ สำหรับสมาชิกสมาคมจุลทรรศน์ฯ     ฟรี (ยกเว้นค่าลงทะเบียน)

การชำระค่าลงทะเบียน
– โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อยอุทยานวิทยาศาสตร์ เลขที่บัญชี 080-0-000846
– กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ หน่วยงาน และหลักสูตรที่สมัครมาทาง Email: kobkula@mtec.or.th

หมายเหตุ
– อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
– ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องหักภาษี 3%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานพัฒนากำลังคนเทคโนโลยีวัสดุ (กอบกุล อมรมงคล)
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4676
E-mail : kobkula@mtec.or.th

หรือสอบถามด้านวิชาการเพิ่มเติมที่ (ดร.บราลี ชยสมบัติ)
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4223
E-mail : braleec@mtec.or.th

Scroll Up