Precious Experience

จากนักเคมี….สู่นักวัสดุด้านยางธรรมชาติ

ภาพโดย: กฤษณ คูหาจิต “แม้ผลงานจะมีจุดเด่น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำไปใช้ได้จริงเสมอไป เพราะสิ่งที่เราคิดว่าเด่นก็อาจไม่ใช่สิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการก็ได้ เราต้องไปคุยกับอุตสาหกรรมเพื่อรับทราบปัญหาที่แท้จริงและเสนอสิ่งที่เขาต้องการ” ปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยวัสดุยางและการขึ้นรูปขั้นสูง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง สมัยนี้คงไม่ใช่เรื่องแปลกนักที่ใครสักคนจะทำงานในสายอาชีพที่ไม่ตรงกับวุฒิการศึกษา แต่ก็ยังประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆ ได้  คุณปิยะดา สุวรรณดิษฐากุล ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยวัสดุยางและการขึ้นรูปขั้นสูง กลุ่มวิจัยนวัตกรรมการแปรรูปยาง จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเคมีวิเคราะห์ แต่ได้ผันตัวมาทำวิจัยด้านยางธรรมชาติ ผลงานของเธอและทีมวิจัยถือว่าไม่ธรรมดา เพราะรับประกันด้วยรางวัลอันทรงคุณค่ามากมาย ทั้งยังติดอันดับผลงานเด่นของเอ็มเทคอีกด้วย การรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 รางวัลระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากนักเคมีวิเคราะห์….สู่นักวัสดุด้านยางธรรมชาติ คุณปิยะดาเล่าว่า “ตอนมาสมัครงานที่เอ็มเทค ดร.สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ ซึ่งตอนนั้นเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการยาง หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ ต้องการให้พัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันระเหย (Volatile Fatty Acid: VFA) ในน้ำยางแทนวิธีการเดิมที่ใช้การกลั่นแยกและนำไปไตเตรท โดยวิธีที่พัฒนาขึ้นจะต้องถูกต้อง รวดเร็ว และพกพาได้ แต่เนื่องจากติดปัญหาในการวิเคราะห์น้ำยางด้วยเครื่องมือราคาแพงที่ยังวัดได้ค่อนข้างยาก จึงไม่ได้พัฒนาต่อ และเริ่มเปลี่ยนมาศึกษาน้ำยางธรรมชาติแทน” แม้ไม่ได้จบสาขาโพลิเมอร์โดยตรง แต่ตลอดระยะเวลาที่ทำงานมา 11 […]

ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ตลาดของ อังคณา มิตรสงเคราะห์

ภาพโดย: กฤษณ คูหาจิต “การศึกษาวิเคราะห์เชิงการตลาดจะต้องติดตามข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากแนวโน้มของโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การหาความรู้ การเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในทำงาน” คุณอังคณา มิตรสงเคราะห์ นักวิเคราะห์อาวุโส งานวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบทางธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 2 ปีกับการเป็นนักวิเคราะห์ตลาดที่บริษัทเอกชน คุณอังคณา มิตรสงเคราะห์ นักวิเคราะห์อาวุโส งานวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบทางธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เล่าถึงประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาว่า “หลังจากจบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจากสหรัฐอเมริกา และได้กลับมาประเทศไทย ก็เริ่มทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษา โดยเน้นการศึกษาเชิงการตลาด รวมทั้งเป็นผู้จัดการประชุมสัมมนา (organizer) ด้วย คุณอังคณา ยกตัวอย่างงานที่เคยทำว่า “บริษัทได้รับงานจากลูกค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำของโลก ลูกค้าต้องการให้สำรวจความเห็นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาจำหน่ายในประเทศไทย รวมทั้งค้นหานักแสดง หรือผู้มีชื่อเสียงที่คนไทยชื่นชอบ เพื่อมาเป็นพรีเซนเตอร์ในภาพยนตร์โฆษณาของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้” “การสำรวจฯ ได้ใช้แบบสำรวจที่ลูกค้าส่งมาให้ แต่ต้องแปลเนื้อหาทั้งหมดให้เป็นภาษาไทย และให้เวลาประมาณ 3 เดือนในการทำงาน บริษัทได้จ้างกลุ่มนักศึกษาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายตามช่วงอายุและกลุ่มอาชีพต่างๆ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ต้องการ หลังจากส่งผลการสำรวจฯ ให้กับลูกค้าไปไม่นาน พบว่าโฆษณาของผลิตภัณฑ์ทางทีวีมีพรีเซนเตอร์เป็นคนเดียวกับที่ได้รับคัดเลือกตามผลการสำรวจฯ” “อีกงานที่ค่อนข้างน่าสนใจ คือ การทำ focus group เพื่อสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายแบ่งตามกลุ่มอาชีพต่างๆ ต่อผลิตภัณฑ์บริการในธุรกิจประกันชีวิต […]

นักกายอุปกรณ์ อาชีพใหม่จากโลกเก่า – บงกช แพรวพิพัฒน์

เมื่อเห็นคนพิการทุพพลภาพ บางครั้งเราอาจนึกขึ้นมาว่า “โชคดีเท่าไรแล้วที่เกิดมาครบ ๓๒” อวัยวะต่างๆ ทำให้กิจวัตรประจำวันตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนเป็นไปอย่างราบรื่น แต่หากส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไป หรือมีความผิดปกติบิดเบี้ยว คดงอ หรืออ่อนแรง เรื่องง่ายๆ อย่างเช่นการแปรงฟันก็อาจกลายเป็นเรื่องเข็นครกขึ้นภูเขาในทันที เมื่อเกิดความผิดปกติหรือมีอวัยวะขาดหายไป แพทย์มักจะส่งต่อไปยังนักกายอุปกรณ์ นักกายอุปกรณ์ต้องทำงานใกล้ชิดกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆ เช่น พยาบาลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดและ นักจิตวิทยา โดยทำหน้าที่ผลิตอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยที่สูญเสียอวัยวะหรือมีอวัยวะภายนอกส่วนหนึ่งส่วนใดผิดปรกติ พวกเขาทำหน้าที่ผลิต “กายอุปกรณ์เทียม” เพื่อทดแทนอวัยวะในส่วนที่หายไป และผลิต “กายอุปกรณ์เสริม” เพื่อช่วยให้อวัยวะที่ผิดปรกติกลับมาทำงานได้ใกล้เคียงปรกติอีกครั้ง คุณบงกช แพรวพิพัฒน์ เล่าให้ฟังว่า หลักสูตรนี้ต้องเรียนหนักมาก คนที่เรียนจบจากคณะนี้ยังมีจำนวนน้อยกว่าความต้องการอย่างมาก นักกายอุปกรณ์ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยใช้เครื่องมือและทักษะหลากหลาย ไม่ว่ากลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ ฯลฯ ทั้งยังต้องมีไหวพริบในเชิงศิลปะเพื่อให้สามารถผลิต “กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม” ที่มีคุณภาพสูงเพื่อคืนชีวิตที่สมบูรณ์ ให้แก่คนพิการอีกครั้ง ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนระดับอุดมศึกษา หลักสูตร “กายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต” ของโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนกายอุปกรณ์แห่งแรกที่ได้การรับรองขั้นสูงในระดับนานาชาติ (ISPO category 1) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ผลิต นักกายอุปกรณ์ (Prosthetist/Orthotist-นักประดิษฐ์กายอุปกรณ์เทียมและกายอุปกรณ์เสริม) […]

การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ตามสไตล์ ดร.สิทธา สุขกสิ

การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ตามสไตล์ ดร.สิทธา สุขกสิ “ลองคิดนอกกรอบดู ชูเรื่องดีไซน์ขึ้นมา ทำให้คนอื่นเห็นว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่มีคุณค่าเป็นตัวตั้ง ทำให้เกิด Impact จริงๆ แล้วผลลัพธ์ด้านอื่นๆ เช่น paper patent ก็จะตามมาเอง” ในปัจจุบันหลายองค์กรที่ทำงานเพื่อสร้าง “นวัตกรรม”ได้ใช้ กระบวนการ และเครื่องมือหลากหลายเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ดร.สิทธา สุขกสิ ได้แสดงให้ทุกคนเห็นว่าเอ็มเทคได้ก้าวไปอีกขั้นในการทำวิจัยที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริง ด้วยการใช้กระบวนการ Human–Centric Design เป็นเครื่องมือในการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยมองลึกถึงต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงและให้ความสำคัญกับการเข้าถึงความต้องการของคนมากที่สุด ดร.สิทธา และทีมงานได้ใช้กระบวนการนี้เข้าใจความต้องการของคนได้อย่างไร วิธีแก้ไขปัญหาเป็นไปทางใดได้บ้าง เมื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วจะมีความยั่งยืนทางธุรกิจได้อย่างไร ทีมของ ดร.สิทธา เน้นกระบวนการ Human–Centric Design ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ * เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย  (Empathize) * ตีกรอบปัญหา (Define) * ระดมความคิด  (Ideate) * สร้างต้นแบบ  (Prototype) * ทดสอบต้นแบบ  (Test) […]

พัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ – ฐิติพร ทนันไชย

“สิ่งสำคัญในการทำงานคือ ตั้งใจฟัง สอบถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจจนเข้าใจโดยกระจ่าง เพื่อให้จับประเด็นได้อย่างถูกต้อง” เอ็มเทค มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ กลไกหลักที่สำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนการทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ คุณฐิติพร ทนันไชย เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ซึ่งกำกับดูแลการให้บริการลูกค้า อีกทั้งยังเป็นช่องทางหลักการสร้างรายได้ให้แก่องค์กรอีกด้วย คุณฐิติพร ทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจมานานกว่า 14 ปี โดยเริ่มจากตำแหน่งนักวิเคราะห์ งานประสานอุตสาหกรรม (ชื่อในสมัยนั้น) มีหน้าที่ดูแลและประสานงานกับนักวิจัยและผู้ประกอบการภาคเอกชนทางด้านโลหะ ตลอดระยะเวลาสิบปีแรกปีในตำแหน่งนักวิเคราะห์ เธอมักได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่มีความท้าทายอยู่เสมอ เช่น ต้องใช้ทักษะการเจรจาต่อรองแบบมืออาชีพ หรืองานมีรูปแบบการดำเนินงานจำเพาะต่างไปจากงานปกติ “สิ่งสำคัญในการทำงานคือ ตั้งใจฟัง สอบถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจจนเข้าใจโดยกระจ่าง เพื่อให้จับประเด็นได้อย่างถูกต้อง” คุณฐิติพร กล่าวถึงหัวใจของการทำงาน ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหาร นักวิจัย ภาคเอกชน และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน คุณฐิติพร ให้ความสำคัญอย่างสูงกับความถูกต้องของรายละเอียดในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเอกสาร เงื่อนไขในสัญญา กฎหมาย ข้อระเบียบ และตัวเลขต่างๆ เธอจะตรวจสอบอย่างละเอียด และแนะนำการแก้ไขให้ถูกต้อง จนลูกน้องได้มอบฉายาด้วยความรักความสนิทสนมว่า “ตาสอดตาแนม” หลังจากทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการมาได้ 5 ปี […]

1 2 3
Scroll Up