“เอ็มเทคเป็นสถานที่ที่อยู่แล้วสบายใจ และมีความสุข”

สุรพล ยิ้มพยัคฆ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หากเปรียบสถานที่ทำงานคือบ้านหลังที่ 2 เอ็มเทคก็คือบ้านหลังที่ 2 แห่งสุดท้ายของคุณสุรพล ยิ้มพยัคฆ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ซึ่งเข้าทำงานที่เอ็มเทคเป็นพนักงานลำดับที่ 3 และเป็นกำลังหลักขององค์กรมายาวนานกว่า 30 ปี

คุณสุรพลเล่าว่าก่อนมาอยู่ที่เอ็มเทคเคยทำงานหลากหลายอาชีพ ทั้งรายได้ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ไกลบ้านบ้าง มีความเสี่ยงสูงบ้าง สภาพแวดล้อมไม่ดีบ้าง แต่สุดท้ายเมื่อได้รับโอกาสมาทำงานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ (สังกัดงานกองคลังสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์) รับผิดชอบด้านซ่อมบำรุงและดูแลความสะอาด ก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่

คุณสุรพลยังใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมด้วยการเรียนวิชาชีพภาคค่ำสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นจนได้ใบประกาศนียบัตร ทำให้ใช้ปรับตำแหน่งจากนักการเป็นพนักงานช่างได้ คุณสุรพลเลือกสังกัดที่เอ็มเทค โดยขณะนั้นเป็นเพียงโครงการหนึ่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์

สิ่งหนึ่งที่ยึดถือเป็นแนวทางมาโดยตลอดคือ ความตั้งใจในการทำงาน และต้องการให้งานที่รับผิดชอบบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

“ผมจะพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ แม้ (บางครั้ง) จะต้องทำเพียงลำพังก็ตาม เพราะหากงานไม่สำเร็จก็อาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานและองค์กรได้”

คุณสุรพลกล่าว

คุณสุรพลเคยให้สัมภาษณ์เมื่อปี 2557 ว่าการทำงานที่เอ็มเทคเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง และตั้งใจที่จะทำงานที่นี่ต่อไปจนเกษียณ เพราะเอ็มเทคเป็นสถานที่ที่อยู่แล้วสบายใจ และมีความสุข

ผู้อ่านที่สนใจสามารถติดตามเรื่องราวฉบับเต็มได้ที่ วารสารเทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 72

 

Scroll Up