ชีวิตคนทำงานมักต้องวุ่นวายไปกับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละวัน ต้องรับมือกับแรงกดดันและความเครียดจนบางครั้งอาจละเลยการผ่อนคลายสมองและหัวใจ

        แต่รู้หรือว่าไม่ เพียงแค่เราเจียดเวลาทำงานอดิเรกบ้างเพื่อสะสมความรู้ และเป็นงานที่เราชอบ ก็อาจทำให้คุณมีความสุขเได้เช่นกัน

         เอนก ภู่จำนงค์ วิศวกร ของ MTEC เลือกเพิ่มดีกรีความสุขให้กับชีวิตด้วยงานอดิเรกที่เขารัก สร้างสรรงาน DIY จากวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่บนโต๊ะและห้องทำงาน ใช้เวลา 1 เดือนสามารถสร้างเครื่องมินิซีเอ็นซี ( Mini CNC ) ที่สามารถทำงานซับซ้อนด้วยระบบโดยกลไกไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เขาลงทุนควักกระเป๋าซื้อโปรแกรมเพื่อนำมาใช้งานกับเครื่อง ให้มีประสิทธิภาพหรือเทียบเท่าเครื่องที่มีอยู่ทั่วไป

         CNC ย่อมาจาก Computer Numerical Control หมายถึงการควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ ทำให้ผลิตชิ้นส่วนได้รวดเร็วถูกต้องและเที่ยงตรง

จุดเด่นการทำงานของเครื่องคือ
         * ทำงานอัตโนมัติที่ผู้ควบคุมไม่ต้องคอยนั่งเฝ้าในระหว่างที่เครื่องทำงาน และผู้มีความคงเส้นคงวาในการผลิตความถูกต้องแม่นยำของชิ้นงานและสามารถทำนายเวลาในการผลิตแต่ละชิ้นได้
         * หมายความว่าเมื่อโปรแกรมที่เขียนทำงานอย่างถูกต้องแล้ว การผลิตชิ้นส่วน 2 ชิ้น 10 ชิ้น หรือ 1000 ชิ้นให้เหมือนกันทุกประการก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยความสม่ำเสมอ
         * มีความยืดหยุ่นในการทำงาน เนื่องจากเครื่องจักรกลทำงานตามโปรแกรม การทำงานที่ต่างกันก็ง่ายเหมือนกับการโหลดโปรแกรมที่ต่างกัน เมื่อโปรแกรมประมวลผลและทำการผลิตชิ้นงานแล้ว เราสามารถเรียกโปรแกรมนั้นกลับมาใช้ใหม่ในครั้งต่อไปเมื่อทำงานชิ้นนั้นอีก

        คุณเอนก ได้แสดงให้เราเห็นว่าความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในเชิงช่างและวิศวกรรมที่ได้สั่งสมมาตลอดชีวิตการทำงานได้หล่อหลอมให้เกิดมุมมองที่คมชัดแม่นยำในภารกิจที่ได้รับมอบหมายในสายงานปัจจุบัน เป็นกำลังสำคัญในการออกแบบ และสร้างต้นแบบ สร้างระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ ช่วยตามโจทย์งานวิจัยและภาคอุตสาหกรรม ที่คุณเอนกได้มีโอกาสไปช่วยในกลุ่มต่างๆ ช่วยทำเครื่องตรวจวัดการเสียสภาพทางกล น้ำยางข้นของกลุ่มวิจัยยาง ออกแบบระบบไฟฟ้าในรถบัสไฟฟ้า ของห้องปฏิบัติการยานยนต์ (ชื่อในสมัยนั้น) ช่วยออกแบบระบบเครื่องมือวัดอุโมงค์ลม งานรับจ้างวิจัยของการไฟฟ้าน้ำพอง โครงการทดสอบ GRE สนามบินสุวรรณภูมิและอีกหลายผลงานวิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์และใช้งานได้จริง ที่สำคัญในตัวของคุณเอนกที่เป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่มีน้ำใจและชอบช่วยเหลือทุกคนทุกคนดังที่พื่อนร่วมงานใน MTEC หลายคนชื่นชม

เอนก ภู่จำนงค์ : จากนักศึกษาโควต้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ปัจจุบันเป็น วิศวกร
ห้องปฏิบัติการการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม

Scroll Up