วันที่ 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ที่ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน “Thailand Friendly Design Expo 2016 มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 1” โดยนำผลงานวิจัย 3 ผลงาน ได้แก่ เครื่องยกผู้ป่วย , รองเท้าสำหรับผู้สูงอายุรากฟันเทียม  เพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยในงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สะดวก ปลอดภัย มีความเท่าเทียม และเสมอภาคกัน และเป็นก้าวแรกของการขับเคลื่อนและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางด้านอารยสถาปัตย์ในภูมิภาคอาเซียนในอีก 5ปีข้างหน้า