วันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

 
 
 
   

 
 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค สวทช.) ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ได้แก่ สมาคมวิจัยวัสดุ ชมรมทันตชีววัสดุแห่งประเทศไทย สมาคมการกัดกร่อนโลหะและวัสดุไทย และสมาคมการสึกหรอและการหล่อลื่นไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ 9 หรือ MSAT-9 ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า600คน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ทำให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาเทคโนโลยีวัสดุ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
 
การประชุมวิชาการ MSAT-9 ครั้งนี้ มีการบรรยาย Plenary Session มีหัวข้อดังนี้ (1) “Bringing It All Back Home” How Waste-to-Biobased Products is Good for Energy, the Environment, Water, and Society" โดย  Prof. Seth Snyder (2) "Geopolymerization as Cold-consolidation Techniques for Hazardous and Non-hazardous Wastes" โดย Prof. Cristina Leonelli (3) "2D Materials: technology, standards and science" โดย  Prof. Antonio Castro Neto (4) “Advanced Electron Microscopy and Spectroscopy for Materials Research and Development” โดย Prof. Supapan Seraphin  
 
สำหรับ Parallel Sessions ในหัวข้อที่หลากหลายสาขา มีการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย จำนวน 122 ผลงาน และการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ จำนวน 106 ผลงาน
 

 
 
 
ภายในงาน MSAT-9 มีการประกวดรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น (Best Poster Award) ในสาขาต่างๆ ได้แก่
 
สาขา Ceramics จำนวน 2 ผลงาน
 
 • Effect of Solids Loadings, Sintering Temperatures and Sintering Periods on Microstructure of Hydroxyapatite 
Jednupong Palomas, Kasetsart University
 
 • Synthesis of Carbon and Zeolite Na-A Composites Powder from Rice Husk Charcoal as Raw Material for Slip Casting Process
Thanakorn Tepamat, Chulalongkorn University   
 
สาขา Polymers จำนวน 2 ผลงาน
 
 • The Smart Blending for Multilayer Structure of PLA/EVOH   
Wanlop Harnnarongchai,King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
 
 • Study on Latex-state 13C-NMR Spectroscopy  
Yusuke Iizuka, Nagaoka University of Technology
 
สาขา Metals, Alloys and Intermetallic Compounds
 
 • Factors Affecting on the Corrosion Resistance of Electroless Ni-Zn-P Coated Steel 
Pranee Rattanawaleedirojn, Chulalongkorn University
 
สาขาBiomedical Materials and Devices
 
 • Shear Bond Strength of Resin Cement between Mica Glass-Ceramic and Human Dentin
Thapanee Srichumpong, Kasetsart University
 
สาขา Materials for Energy
 
 • Pelletization of Iron Oxide Based Sorbents for Hydrogen Sulfide Removal 
Pathompong Janetaisong, National Metal and Materials Technology Center   
 
สาขา Materials Technology for Environment
 
 • Effect of Firing Conditions on Properties of Porous Hollow Cylindrical Zeolite NaA-Clay Substrates for TiO2 Coating and Their Photodegradation of Lignin  
  Nithiwach Nawaukkaratharnant, Chalalongkorn University   
   

สาขา Advanced Materials Testing and Characterization

 • Rapid Analysis of Residual Styrene Monomer and Oligomer in Polystyrene Using Fragmentless Ionization Mass Spectrometry 
Takahisa Tsugoshi, National Institute of Industrial Science and Technology
 
      
 
 
ในส่วนของการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ในสาขา Surface Engineering and Heat Treatment ได้รับการสนับสนุนรางวัลจากบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด (มหาชน) ดังนี้
 
 
Runner-up Professional Paper Award
 
 • Surface Modified Sterling Silver using Nitrogen Ion Implantation Technique
Benya Cherdhirunkorn, Thammasat University
 
Runner-up Student Paper Award
 
 • Effect of Impingement Angle on Erosion Resistance of HVOF Sprayed  WC-10Co-4Cr Coating on CA6NM Steel
Anurag Hamilton, Malaviya National Institute of Technology Jaipur, India
 
Best Student Paper Award
 
 • Effects of Heat Treatment on Microstructure and Properties of Thermal Sprayed Ni-based Alloy Coatings
Phuangphaga Daram, Chiang Mai University
 
 
นอกจากการประชุมวิชาการ MSAT-9  ได้มีการจัดประชุมฯ อีก 2 งาน ได้แก่ การประชุมประจำปีของสมาคมวิจัยวัสดุ ครั้งที่ 1โดยเป็นการเสวนาหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมวัสดุสู่อุตสาหกรรม 4.0” มีผู้เข้าร่วมฟังกว่า 100 คน และการประชุมวิชาการชมรมทันตชีววัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3หัวข้อ “Challenges, Solutions and Innovations in Dental Materials towards Better Clinical Practices”ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50 คน 
 
  
  
  
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดแอพ MSAT-9 ได้ที่ https://goo.gl/BQljME (for iOS) หรือ https://goo.gl/5T1Lfp (for Android)