(11 มกราคม 2560) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 
เอ็มเทค สวทช. ร่วมจัดกิจกรรม  "เถ้าแกลบพอเพียง ๙ ตามรอยพ่อ"  ส่งมอบความสุขและสร้างความรู้ในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในงาน “ตะลุยวันเด็ก! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร” ในธีมงาน "สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย" ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2560 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
 
กิจกรรม "เถ้าแกลบพอเพียง ๙ ตามรอยพ่อ" เป็นการปลูกต้นไม้ (cactus) ด้วยวัสดุปลูกที่ทำจากเถ้าเเกลบ ที่เรียกว่า พอร์แมท (PoreMat) มีลักษณะเป็นเม็ดที่มีรูพรุน แข็ง และอุ้มน้ำได้ดี  โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม MTEC กิจกรรมในครั้งนี้ เด็กๆ ได้เรียนรู้การปลูกต้นไม้ด้วยวัสดุพอร์แมท ที่ทำจากของเหลือทิ้ง (เถ้าแกลบ) นำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ช่วยลดขยะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลังจากทำกิจกรรมแล้ว เด็กๆ สามารถนำกลับไปปลูกต่อเองที่บ้าน ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
 
และในวันงานฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมชมงานและร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วยวัสดุพอร์แมท โดยในปีนี้มีน้องๆ เยาวชนเข้าร่วมงานรวม 2 วันกว่า 5,000 คน  ร่วมชมและเล่นสนุกตามฐานกิจกรรมกว่า 20 ฐาน เพื่อเรียนรู้และซึมซับพระอัจฉริยภาพพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ของไทย โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานสนับสนุนมากมาย