วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
 
     พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2560 หรือ Sustainable Energy & Technology Asia 2017 (SETA2017)" จัดโดยกระทรวงพลังงาน ในการนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร. อรรถชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยด้านพลังงานของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) โดยมี ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนาวัสดุที่เป็นส่วนประกอบในแบตเตอร์รี่ลิเทียมไอออนที่มีการนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์แล้ว โดยงาน SETA 2017 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
 
     นอกจากนี้ ดร.นุวงศ์ ชลคุป หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ยังร่วมการเสวนาในหัวข้อ "Green Transport and Logistics / Fuel Economy Policy in ASEAN"