เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

       ดร. อารี ธนบุญสมบัติ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน พร้อมด้วย นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ได้แก่ ดร. มานิดา ทองรุณ ดร. บุญญาวัณย์ อยู่สุข ดร. ญาติกา สมร่าง  และ Dr. Yuji Yoshimura, JICA Senior Volunteer to MTEC ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) นำโดย Mr. Yoshi Horiuchiและสำนักข่าวจากประเทศญี่ปุ่นจาก Japan Food Journal, Chemistry Daily และ Japan Daily Automotive News เพื่อเยี่ยมชมผลงานของ Dr. Yuji Yoshimura ในงานวิจัยด้านพลังงาน เช่น น้ำมันไบโดดีเซลคุณภาพสูง B10 โดยใช้กระบวนการ H-FAME และสัมภาษณ์ภาพรวมการทำงานของ Dr. Yoshimura ในขณะอยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ รวมไปถึงเข้าชมห้องปฏิบัติการภายในหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน