6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม-บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

       บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวเปิดโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2560" เพื่อเปิดเวทีส่งเสริมให้เยาวชนไทยถ่ายทอดจินตนาการผ่านภาพวาดโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ ในหัวข้อ “ประเทศไทยยุค 4.0” ในแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อลุ้นชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาอื่นๆ อีกมากมาย 

     ดร. นุวงศ์ ชลคุป หัวหน้าห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน หน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.ในฐานะผู้แทนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายสำคัญประการหนึ่งคือ ประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อันจะเห็นได้จากการสนับสนุนกระบวนการทำงานในด้านต่างๆ ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมการประกวดครั้งนี้ได้เปิดให้เยาวชนที่สนใจส่งผลงานภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยยุค 4.0” ในแนวคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้เยาวชนไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และร่วมขานรับนโยบาลของรัฐบาล โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะต้องแข่งขันวาดภาพแบบสดๆ ด้วยหัวข้อที่กำหนดขึ้นใหม่ 

 

      สำหรับกรรมการตัดสินการประกวด “วาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ” ในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2560” ได้แก่ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี “ศิลปินแห่งชาติ” มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์ปิยะชาติ แสงอรุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. นุวงศ์ ชลคุป ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. โดยเปิดรับสมัครเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี จัดทีมลงแข่งขัน ทีมละ 2 คน โดยสมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในระดับการศึกษาและสถานศึกษาเดียวกัน (1 คนสามารถสังกัดได้เพียง 1 ทีม) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.isuzu-tis.com