10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
 
 
นักวิจัยและทีมของห้องปฏิบัติการการออกแบบและแก้ปัญหาอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมจัดกิจกรรมเปิดมุมมองนักคิดส์ วิศวกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือก ภายในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ตอน สนุกวิทย์...คิดไปกับพ่อ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
 
กิจกรรมเปิดมุมมองนักคิดส์ วิศวกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือก เรื่อง “ยานยนต์ที่เราพบเห็น จะวิ่งได้อย่างไร หากไร้เชื้อเพลิง เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนน้องๆ มาเรียนรู้ทางด้านการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์” โดยกิจกรรมให้น้องได้ประดิษฐ์รถยนต์ขนาดจิ๋วใช้พลังงานลม หวังมุ่งสร้างการเรียนรู้เปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์  เกิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และการสังเกตเพื่อสร้างสรรค์ นอกจากนี้บรรยายกาศของกิจกรรมยังสร้างความสนุกสนานให้กับน้อง ๆ เป็อย่างมาก