เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 60 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
        ดร.สุบิน ปิ่นขยัน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายไพฑูรย์ แก้วทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำคณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. โดยมี ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับ และ ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน พร้อมด้วยทีมนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ให้การบรรยายเรื่องเทคโนโลยี
Battery storage พร้อมนำชมห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความสนใจอย่างมากจากคณะผู้เข้าเยี่ยมชม