14-16 ธันวาคม 2560 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดแสดงผลงานวิจัย "เรือดูดเลนพื้นฐาน และ เรือดูดเลนอเนกประสงค์" ใน งานแสดงเทคโนโลยี น้ำ เมมเบรน สิ่งแวดล้อม พลังงาน ซึ่งเป็นงานรวบรวมนิทรรศการด้านวิศวกรรม ซึ่งเหมาะสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีด้านน้ำ เมมเบรน สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ทั้งวิศวกร ผู้จัดการ และเจ้าของกิจการ  และถือเป็นจุดนัดพบสำหรับการเรียนรู้และจุดนัดพบทางธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านน้ำ เมมเบรน สิ่งแวดล้อม

      ในงานดังกล่าว เอ็มเทค นำผลงานวิจัย เรือดูดเลนพื้นฐาน และ เรือดูดเลนอเนกประสงค์ โดย คุณธนาภรณ์ โกราษฎร์ ห้องปฎิบัติการงานพัฒนาเครื่องจักรกล หน่วยวิจัยการออกแบบวิศวกรรม  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ