วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เอ็มเทค ร่วมจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ตอน สนุกคิดนักวิทย์น้อยในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย แก่น้องๆ นักเรียนชั้นประถมปลายและมัธยมต้นกว่า 1,200 คน จัดเต็ม 6 ฐานกิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์จากพี่ๆ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ได้รับแรงบันดาลใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สนุกและท้าทาย ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเองเพิ่มขึ้น

กิจกรรม พิมพ์ลายด้วยสีธรรมชาติ ให้น้องๆ ได้ทำกระเป๋าผ้าลวดลายตามแต่จินตนาการด้วยสีจากธรรมชาติ ผลงานของนักวิจัยเอ็มเทค ที่พัฒนาเทคนิคในการเตรียมแป้งพิมพ์สีธรรมชาติในเฉดสีต่างๆ จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หาได้ภายในประเทศ สามารถใช้พิมพ์ลงบนผ้าได้หลากหลายชนิด เช่น ฝ้าย ไหม กัญชง ลินิน โดยวิธีการพิมพ์ซิลค์สกรีน (silk screen printing) หรือวิธีการพิมพ์โดยใช้แม่พิมพ์ที่เป็นไม้แกะสลักหรือพืชผักผลไม้แกะสลัก (block printing) ซึ่งจะช่วยลดการใช้และนำเข้าสีเคมี และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย สวยถูกใจแค่ไหน ให้น้องนำกลับบ้านไปใช้ต่อได้เลย

โดยกิจกรรมภายในงานแบ่งออก 6 ฐาน ฐานละ 50 คน แบบไม่เวียนฐาน รวมรอบละ 300 คน ซึ่งตลอด 2 วันของการจัดกิจกรรมมีด้วยกันทั้งสิ้น 4 เป็นรอบเช้าและบ่าย บรรยากาศภายในงาน น้องจะได้รับความรู้ พร้อมร่วมเล่นเกม ตอบคำถาม และรับของรางวัลมากมาย

Scroll Up