5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) นำโดย ดร. จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ (ยืนที่ 6 ขวา) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (ยืนที่ 4 จากซ้าย) คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11” ระดับประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Robot for Smart Manufacturing : หุ่นยนต์สำหรับการผลิตอัจฉริยะ” โดยถ่ายภาพร่วมกับ นายสุพัฒนพงศ์ สิกขาบัณฑิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายวิชัย ศักดิ์สุริยา รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคุณธัญญลักษณ์ ถิรกนกวิไล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับภูมิภาคทั่วประเทศไทยจำนวน 68 คน จาก 26 สถาบัน ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการฯ นี้นอกจากจะเป็นการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ (IDC RoBoCon 2018) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นแล้วนั้น ยังเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรของไทยทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต รวมทั้ง ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดภายใต้กติกาเดียวกันและเสริมสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจและมาร่วมเชียร์เยาวชนไทยได้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในวันที่ 23 มิถุนายน ศกนี้ ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 น.

นอกจากนี้ ในวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา น้องๆ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเอ็มเทค เพื่อได้สัมผัสการทำงานจริง และได้ฟังความรู้จากนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ โดยมีคุณวรรณงาม วีระผาสุก ผู้จัดการงาน ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักกล่าวต้อนรับ  ห้องปฏิบัติการที่เข้าชม ได้แก่ ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทางวัสดุ  ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทางวัสดุ และงานทดสอบสมบัติทางฟิสิกส์  มี ดร.อนุสรณ์ เอี่ยมฤกษ์ศิริ, ดร.ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ, คุณจิรเดช นาคเงินทอง, คุณธนภัทร ศรีโมรา และคุณฐิติวรดา ปัญจพาณ์อัครนาฎ ให้เกียรติบรรยายในครั้งนี้

Scroll Up