วันที่ 20-23 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน InterPlas Thailand 2018 งานแสดงเครื่องจักรกลเทคโนโลยีและเคมีภัณฑ์และวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลาสติกครบวงจร จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 27 โดยงานวิจัยที่เอ็มเทคนำไปจัดแสดง คือ ผลงานวิจัย (1). ActivePAK (2). ActivePAK Top Flex (3). ActivePAK Ultra โดย ดร.วิชชุดา เดาด์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลาสติก หน่วยวิจัยโพลิเมอร์ โดยได้รับความสนใจในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้จำนวนมาก ทั้งจากภาครัฐ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก

     งาน InterPlas Thailand 2018 เป็นงานแสดงเครื่องจักรกลเทคโนโลยีและเคมีภัณฑ์และวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลาสติกครบวงจร แห่งอาเซียนครั้งที่ 27 เป็นศูนย์กลางการรวบรวมผู้ซื้อกว่า 17,000 รายจากหลายอุตสาหกรรมที่จะมาค้นพบถึงความสามารถในการผลิตใหม่ ๆ จากกว่า 350 แบรนด์จาก 20 ประเทศ

Scroll Up