วันที่ 16 -19 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา

      ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน Intermach 2018 ซึ่งในปีนี้เอ็มเทค จัดแสดงผลงานวิจัยด้านโลหะ ได้แก่ ผลงานวิจัย Aluminium Foam : โลหะโฟม ซึ่งมีคุณสมบัติเด่น ได้แก่ ความทนทาน น้ำหนักเบา เป็นมิตรต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สามารถดูดซับเสียงได้ดี ทนไฟ และมีราคาถูกโดย ดร.สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการโลหะวิทยาขั้นสูง หน่วยวิจัยโลหะ

Scroll Up