17 – 20 กรกฎาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดเชียงราย

     ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มอบรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ” เพื่อตัดรองเท้าเฉพาะบุคคลและมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ในการเดิน ยืน หรือทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้การยืนเดิน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมี นายธนวัฒน์  ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นตัวแทนรับมอบและกล่าวขอบคุณทีมวิจัยและคณะ

     นอกจากนี้ทีมวิจัยและคณะ ยังเดินทางต่อไปที่ จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อมอบรองเท้าเฉพาะบุคคลฯ ให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดเชียงราย โดยมีนางอนงค์  วงษ์ใหญ่ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน เป็นตัวแทนรับมอบและกล่าวขอบคุณทีมงานวิจัยและคณะ

ซึ่งการดำเนินการมอบรองเท้า เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการในโครงการ ซึ่งได้แก่
1. บันทึกข้อมูลส่วนตัว ตรวจสุขภาพเท้า เลือกขนาดรองเท้า สแกนเท้า 3 มิติ ตรวจวัดจุดศูนย์ถ่วงการลงน้ำหนักขณะยืน
2. มอบรองเท้เฉพาะบุคคลให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ทดลองเดิน ตรวจวัดการเดินและเก็บข้อมูล
3. ติดตามการใช้งานรองเท้าเฉพาะบุคคล ประมาณ 3 เดือน

     การดำเนินโครงการ “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ” ดำเนินการมอบรองเท้าแก่ผู้สูงอายุ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งในภาคเหนือ ได้รับการอำนวยความสะดวก และประสานงานโดย สวทช.ภาคเหนือ

     โครงการ  “การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ” ใช้เทคโนโลยีสแกน 3 มิติ และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย เข้ามาช่วยในการออกแบบรองเท้าให้มีความละเอียดและตรงตามรูปเท้าผู้สูงอายุแต่ละบุคคลมากขึ้น และยังลดขั้นตอน ลดวัตถุดิบในการทำรองเท้าเฉพาะบุคคล จากเดิมที่ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถเฉพาะด้าน อีกทั้งต้องสิ้นเปลืองวัสดุในการขึ้นรูปเท้า และใช้ระยะเวลานานในการผลิตแต่ละคู่

Scroll Up