วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
       ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  และ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิจัยเอ็มเทค ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก UACJ Corporation บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นอะลูมิเนียมและการขึ้นรูป จากประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเยี่ยมชมพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญา กับ Mr. Kazuhisa Shibue ผู้บริหาร UACJ Corporation ภายหลังบริษัทญี่ปุ่นได้ตัดสินใจลงทุนตั้งศูนย์วิจัยฯ ในพื้นที่ของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ (INC-2) เพื่อสร้างความร่วมมือผ่านการร่วมวิจัย กับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Scroll Up